Helft huisartsen zit in te krappe spreekkamer

De helft van de huisartsen in Nederland heeft nu te weinig praktijkruimte. Deze krap behuisde huisartsen namen het afgelopen jaar minder nieuwe patiënten aan dan collega’s met een ruimte die volstaat.

Dat blijkt uit een onderzoek van zorgkennisinstituut Nivel onder 408 huisartsenpraktijken. Met name de te kleine spreekkamer wordt door de helft van de huisartsen als een probleem ervaren. Het ruimtegebrek hangt samen met de praktijklocatie: hoe stedelijker, des te hoger de huurprijzen en beperkter de ruimte. Huisartsen in een te kleine jas geven ook vaker aan dat ze in 2023 geen nieuwe patiënten in hun praktijk hebben opgenomen.

Geen uitbreiding mogelijk

De voornaamste oorzaken van ruimtegebrek zijn het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden in het huidige pand (75%), gevolgd door het ontbreken van budget (28%). Praktijken zien verhuizen naar een andere locatie (34%) en verbouwen als mogelijke oplossingen, maar dit wordt belemmerd door budgettaire beperkingen. Daarnaast speelt een gebrek aan medewerking van gemeenten of verhuurders een rol. Desondanks geven de praktijken aan in gesprek te zijn met deze partijen om tot oplossingen te komen.

Aanmerkelijk hogere huurprijs

De praktijken die aangaven ruimtegebrek te ervaren, zijn vaker gevestigd in een (zeer) stedelijk gebied. Zij betalen met gemiddeld € 19,14 per m² ook een aanmerkelijk hogere huurprijs dan de groep die aangaf geen ruimtegebrek te ervaren (€ 16,10) ligt. De WOZ-waarde per m² van de panden verschilt niet wezenlijk tussen praktijken die wel of niet aangeven met ruimtegebrek te kampen.