Cookie beleid van deze website
PropertyNL maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

PropertyNL maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt PropertyNL inzage in het bezoek aan haar websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. PropertyNL kan niet zien wie (of welke pc) haar websites bezoekt.

Daarnaast maakt PropertyNL gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan PropertyNL geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
PropertyNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacybeleid, neemt u dan contact op met PropertyNL (+31 88 767378)