Meer buitenlandse interesse voor Nederlandse huurwoningen

De interesse van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen is sterk toegenomen. Voor 2015 zeggen beleggers uit het buitenland bijna € 3 mrd beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen.

De interesse van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen is sterk toegenomen. Voor 2015 zeggen beleggers uit het buitenland bijna € 3 mrd beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen.

In 2014 werd door buitenlandse beleggers reeds een totaalbedrag van € 1,5 mrd geïnvesteerd in huurwoningen in Nederland, wat neerkomt op circa 50% van het totaalvolume aan investeringen op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin de markt werd gedomineerd door Nederlandse beleggers.

Dit en meer blijkt uit een onderzoek van Capital Value. In dit jaarlijkse onderzoek zijn de investeringsprofielen van meer dan 250 internationale beleggers uit Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Europa onderzocht. Circa 40 van deze internationale investeerders zijn actief op zoek naar Nederlandse huurwoningen.

Nederland populair onder internationale beleggers
Door een aantal grote succesvolle transacties in 2014 heeft de Nederlandse woningbeleggingsmarkt zich definitief bewezen. Terwijl investeerders in 2013 nog aangaven zich te oriënteren op de Nederlandse woningmarkt, zeggen steeds meer investeerders nu actief portefeuilles te verwerven. Van alle geanalyseerde beleggers heeft circa 26% interesse in Nederlandse huurwoningen. Nederland staat daarmee, net als vorig jaar, op de derde plaats als investeringsland voor woningbeleggingen (na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). De meerderheid (88%) van de beleggers met interesse in Nederlandse huurwoningen komt uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Meer dan € 3 mrd beschikbaar
Voor 2015 zeggen de internationale beleggers in totaal ruim € 3 mrd beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Door de groeiende vraag naar huurwoningen en het oplopende tekort zien internationale beleggers mogelijkheden om aantrekkelijke rendementen op Nederlandse woningportefeuilles te verwezenlijken. De vraag is echter of het beschikbare kapitaal in 2015 ook aangewend kan worden. Het behaalde volume in 2014 was met name het resultaat van een aantal grote portefeuilles die op de markt kwamen, onder meer van Vestia en het Wooninvesteringsfonds. Of het aanbod in 2015 kan voldoen aan de grote vraag zal in de loop van het jaar nog moeten blijken.

Lange termijn investeringen met laag risicoprofiel
De meerderheid van de ondervraagde beleggers zegt portefeuilles van grotere volumes te zoeken voor de midden/lange termijn met een laag (core/coreplus) risicoprofiel. De voorkeur gaat uit naar groeiregio’s zoals de Randstad. Uit transacties in 2014 blijkt echter dat internationale beleggers ook interesse hebben in portfolio’s buiten de Randstad. Een voorbeeld is de verkoop van de portefeuille van Servatius in Limburg.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Naast private equity partijen zien wij steeds meer Duitse pensioenfondsen met interesse voor Nederlandse huurwoningen. Zij waren in 2014 bij meerdere transacties betrokken. Ook zij zien dat Nederlandse huurwoningen een stabiel rendement bieden voor langere termijn.’

Voorkeur voor bestaande bouw
Veel investeerders zeggen een voorkeur te hebben voor bestaande bouw. De reden hiervoor is de directe inkomensstroom en de beschikbare informatie over de complexen. Circa een derde van de investeerders zegt interesse te hebben in nieuwbouwprojecten. Uit het onderzoek komt geen duidelijke voorkeur voor gereguleerd of geliberaliseerd bezit, zolang de rendementseisen maar behaald worden.

Belangstelling voor studentenhuisvesting
Iets meer dan een kwart (26%) van de ondervraagden zegt te kijken naar investeringen in studentenwoningen. Dit zijn met name de partijen die hier in andere landen reeds ervaring mee hebben opgedaan.

Snijders: ‘Er is nog nooit zoveel interesse en kapitaal beschikbaar geweest voor investeringen in huurwoningen. Het feit dat buitenlandse partijen voor een groot deel complementair zijn aan Nederlandse beleggers en dat ook buitenlandse banken steeds meer interesse tonen in het verstrekken van financieringen in dit segment, kan een belangrijke impuls betekenen voor de Nederlandse woningmarkt. Buitenlandse beleggers kunnen samen met Nederlandse pensioenfondsen een stimulans vormen voor de bouwsector bij het realiseren van nieuwe huurwoningen om het tekort in dit segment tegen te gaan.’