Winst Aedifica flink gestegen

De winst van Aedifica is in 2021 met 30% gestegen. Ook dit jaar denkt de belegger in zorgvastgoed met een hogere winst af te sluiten.

De EPRA-winst is met 30% toegenomen tot € 151,5 mln, oftewel € 4,35 per aandeel. Ook de huurinkomsten zijn gestegen, naar € 232,1 mln (+24% meer dan in 2020).

De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg op 31 december € 4,9 mrd, een stijging van € 1,1 mrd ten opzichte van 2020. Het bedrijf had op 31 december 587 zorgvastgoedcomplexen voor 44.000 gebruikers verspreid over 8 landen. In Nederland waren dat er 72, met een waarde van € 564 mln. De bezettingsgraad is 100% en de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 20 jaar.

Het heeft een investeringsprogramma lopen van € 767 mln in bouw- en renovatieprojecten. In 2021 zijn 41 projecten opgeleverd voor een totaal investeringsbudget van € 289 mln.