Verkoopbonus voor extra woningen op kantoorlocatie Kronenburg

Een particuliere belegger heeft twee kantoorgebouwen aan de Kronenburgsingel in Arnhem verkocht aan Rudius Vastgoed. Des te meer woningen op de locatie komen, des te hoger de uiteindelijke verkoopprijs wordt.

Het gaat om de leegstaande kantoorpanden Kronenburgsingel 8 en 12, samen goed voor een aaneengesloten perceel met een kadastrale grootte van 8.623 m2. De koper is Rudius Vastgoed een ontwikkelaar en belegger uit Arnhem die gespecialiseerd is in het transformeren van leegstaande kantoren tot onder meer betaalbare woningen. Het bedrijf heeft inmiddels een portefeuille opgebouwd van 20 kantoren en appartementencomplexen in onder meer Haarlem, Tilburg, Eindhoven, Hoogeveen en thuisstad Arnhem.

Sloop voor nieuwbouw

Ook de al langer leegstaande kantoorpanden aan de Kronenburgsingel zijn aangekocht om woningen van  te maken. Samen met de gemeente Arnhem wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de bestaande woningen te slopen om plaats te maken voor ‘moderne, duurzame en betaalbare woningen.’

Bonus per extra woning

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de kopers in eerste aanleg € 2.855.750  euro betaalden voor de grond en de opstallen. Daarbij is wel de clausule opgenomen dat de verkoper meer geld krijgt als op grond van de nog te verkrijgen omgevingsvergunning blijkt dat er meer dan 198 woningen op de locatie kunnen worden gerealiseerd. De verkoper krijgt in dat geval € 14.425 per extra te realiseren woning. Bij het bepalen van de verschuldigde overdrachtsbelasting heeft Rudius Vastgoed wel aangeven deze kans nihil te achten, daarbij verwijzend naar een intentieovereenkomst met de gemeente Arnhem waarbij de gemeente inzet op minimaal 170 woningen.

Investering Wereldhave

Het nu nog behoorlijk versteende en monofunctionele Kronenburg moet in de vorige jaar door de gemeente gepresenteerde beleidsvisie het  ‘hart van Arnhem-Zuid’ worden. Zo wil retailbelegger Wereldhave investeren in de toekomst van het winkelcentrum en zijn er ideeën om het busstation te verbeteren. Diverse eigenaren van leegstaande kantoren willen deze ombouwen tot woningen.

Meer soorten woningen

In de visie staat ook het voornemen om meer soorten woningen te realiseren in Kronenburg. De woningen komen voornamelijk op plekken die nu ook al bebouwd zijn: op en tegen het winkelcentrum en waar nu (leegstaande) kantoorpanden staan. In totaal gaat het om ongeveer 1.100 nieuwe woningen. Daarnaast geeft de Woningbouwimpuls regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een mogelijkheid om stevig te investeren in de openbare ruimte.