Stijging van de zeespiegel is een factor om nu al rekening mee te houden

Hoewel een versnelde zeespiegelstijging pas in de tweede helft van deze eeuw om ingrijpende maatregelen vraagt, moet er nu al op worden geanticipeerd.

Dat zegt Deltares, dat in opdracht van de Deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht welke maatregelen Nederland nu kan nemen voor de zeespiegelstijging van de toekomst.

Het publiceerde een Analyse van bouwstenen en adaptatiepaden voor aanpassen aan zeespiegelstijging in Nederland.

Op het gebied van woningbouw, landbouw en energievoorziening moeten alle investeringen goed doordacht zijn en rekening houden met stijging van het water. Voorbeelden van maatregelen zijn harde waterkeringen, zachte waterkeringen, riviermaatregelen, aanpassingen in landgebruik en vermijden van risicogebieden.

Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, denkt dat in alle grote invetreringsagenda’s de waterspiegelstijging moet worden meegenomen. Deltares deed in 2018 en 2019 ook al onderzoek naar de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging en publiceerde daar rapporten over.

In de recente studie is speciale aandacht voor de grote rivieren, die niet alleen in waterstand meestijgen en daardoor een risico vormen, maar buffermeren nodig hebben om een teveel aan water te kunnen bergen.

Het onderzoek is verricht binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers samen aan strategieën om voorbereid te zijn op een toekomstig versnelde zeespiegelstijging.