Raad van State tikt De Bilt op de vingers voor cancelen woningproject

De Raad van State heeft de gemeente De Bilt veroordeeld voor de wijze waarop de gemeente is omgesprongen met het bestemmingsplan voor het zogeheten Hessing-terrein voor 120 tot 150 woningen.

Ontwikkelde aannemer Verwelius heeft de Raad van State ingeschakeld omdat de Biltse raad in januari 2022 plotsklaps tegen een samen met de wethouder opgesteld plan voor de herontwikkeling van een voormalig garageterrein aan de Utrechtseweg stemde.

Toenmalig CDA-raadslid Margriet van der Vooren, veranderde in één avond van mening en stemde tegen het plan dat zij eerder als lid van de raadscoalitie had omarmd. Zij werd voor haar gedrag vervolgens door het CDA geroyeerd, maar vond later onderdak bij Groen Links.

Verwelius liet het er niet bij zitten en spande een zaak aan bij de Raad van State. De lokale krant ‘De Vierklank’ heeft nu gemeld dat de hoogste bestuursrechter de gemeente heeft veroordeeld. De gemeenteraad heeft de plannen zonder een deugdelijke onderbouwing verworpen. De gemeenteraad moet nu opnieuw een besluit nemen. Of de betrokken politici ook ter verantwoording worden geroepen wegens het laten oplopen van de woningnood in de regio, vermeldt het vonnis niet. Dat geldt ook voor de schade die Verwelius heeft geleden. De actie van Van der Vooren heeft het project, dat een decennium lang kampt met tegenslag op nog eens twee jaar achterstand gezet.  

Belangen Verwelius niet meegenomen

Uit het vonnis blijkt dat de gemeente ten onrechte de belangen van Verwelius niet heeft meegenomen in de besluitvorming om de plannen te schrappen. Verwelius had daar recht op omdat er een grondexploitatieovereenkomst was overeengekomen. De gemeenteraad heeft aangevoerd dat de ecologische en natuuronderbouwing onvoldoende was, maar de Raad van State stelt dat van de politiek verwacht mag worden dat de gemeente zou onderzoeken of aanpassingen in het plan een oplossing zouden bieden, want er waren door Verwelius ook plannen hiervoor aangedragen.

De zaak tegen De Bilt staat niet op zichzelf. Minister De Jonge verdedigt dit najaar een wetsontwerp om gemeenten te dwingen landelijke afspraken na te komen om de woningnood tegen te gaan. De Jonge hekelt het ‘not in my backyard’ van vooral middelgrote steden. Daarbij wordt vaak verwezen naar ecologische onderbouwing.

Verwelius heeft met expertgroepen de balans tussen wonen en natuurbescherming proberen te vinden. Zo presenteerde Verwelius het plan samen met Groen Links wethouder ’t Hart en na consultatie van natuurorganisaties en bewonersvereniging LUW. De Groen Links-wethouder voorspelde toen dat het bestemmingsplan van het Hessing-terrein in mei 2023 zou kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.