Niet de makkelijkste weg leidt tot juryprijs Re-Use Award

Gebiedsontwikkelaar BPD is winnaar van de juryprijs Re-Use Award 2022 van PropertyNL. BPD kreeg de prijs voor de transformatie van een voormalig kantoorgebouw in Almere tot woongebouw Plein 54.

Ontwikkelende bouwer Van Wijnen kreeg de Re-Use Award omdat het afgelopen jaar de meeste woningen uit transformatie opleverde. Daarnaast heeft PropertyNL een juryprijs in het leven geroepen omdat vriend en vijand het er inmiddels wel over eens is dat er bij het oplossen van de woningnood en bij transformatie in het bijzonder niet alleen gekeken moet worden naar kwantiteit maar ook naar kwaliteit.

Vandaar dat PropertyNL een vakjury met Hilde Remøy (TU Delft), Jean Baptiste Benraad (TransformatieTeam), Gerben van Dijk (Christenunie Rotterdam) en Robert Paling (PropertyNL) heeft gevraagd om vijf transformatieprojecten op hun kwaliteit te laten beoordelen. De jury bekeek de projecten aan de hand van kenmerken als de (technische) kwaliteit van de woningen, de duurzaamheid van het project, de betaalbaarheid, de inpassing in het gebied en het getoonde lef om al dan niet als pionier een transformatie te initiëren.

Het ging op de volgende 5 projecten:

  • Ricardo Residences: 365 appartementen in het voormalige IBM-gebouw in de Riekerpolder in Amsterdam, in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance
  • High Park Arnhem: Borghese ontwikkelde 434 woningen in het voormalige PostGiro kantoor in Arnhem
  • DC van Hall: Voor woonstichting De Key transformeerde Van Wijnen het voormalig bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Donker Curtiusstraat en de Van Hallstraat in Amsterdam-West naar 168 zelfstandige studentenwoningen.
  • Edelpark: In Nieuwegein heeft TVU Bouw (een samenwerking tussen Ufkes Bouwmaatschappij en Veluwezoom Verkerk Bouw) een kantorenpark met 9 kantoorpanden getransformeerd naar 240 appartementen
  • Plein 54: BPD heeft als voormalig eigenaar van het Atrium-gebouw aan de Louis Armstrongweg 54-56 te Almere dit voormalige kantoorgebouw getransformeerd naar een woongebouw met 48 betaalbare koopappartementen en twee bedrijfsruimten op de begane grond.

Na een kort beraad werd Plein 54 uitgeroepen tot winnaar van de juryprijs Re-Use Award 2022 van PropertyNL. Ontwikkelaar BPD verdient volgens de jury de credits omdat het mede de aanzet heeft gegeven voor de verdere transformatie van kantoorgebouwen in het gebied. Op gebouwniveau bood het voormalige kantoorgebouw een extra uitdaging door haar ronde vorm, wat in een enkel geval in de ogen van Remøy een opvallende plattegrond had opgeleverd.

Ten slotte was er bij de jury waardering voor het feit dat de woningen zijn weggezet als betaalbare koopwoningen, daarmee nadrukkelijk inspelend op de wens van koopstarters die ook steeds moeilijker aan hun trekken komen.

Jonge starters

Michael Tramper, senior-projectmanager bij BPD Noord-Oost en Midden, is trots op het winnen van de juryprijs. ‘Uiteindelijk hebben wij het project in 2018 overgenomen van de regio Noord-West. We hebben sindsdien echt nog wel gestoeid met de gemeente Almere. Ik heb in het begin gekscherend bij het transformatiedebat in Almere het plan op tafel gelegd om de toren met de bestaande hoogte op te toppen. Dat leverde uiteraard veel discussie op, wat ook mijn bedoeling. Uiteindelijk leek het iedereen toch beter om te gaan transformeren vanuit één visie op een gebied. Dat heeft er ook toe geleid dat wij hebben gekozen voor een invulling met woningen voor koopstarters. Juist omdat er ook in deze regio ook veel vraag is van jonge starters die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning.’

Hij plaatst een kleine nuancering bij het door de jury veronderstelde lef om te gaan transformeren in Almere, waar dit in Amsterdam nog meer voor de hand ligt omdat je daar alle woningen momenteel wel kwijt kan. ‘Die vlieger gaat tegenwoordig ook in Almere op.’

Leeftijd van het gebouw

Uiteindelijk gaf de leeftijd van het gebouw de doorslag om te transformeren in plaats van te kiezen voor sloop-nieuwbouw. ‘Gelet op de ronde vorm en het atrium aan de binnenkant is het niet ideaal om te transformeren, als je ook in ogenschouw neemt dat je hier ook de ruimte had gehad om met nieuwbouw veel meer volume kwijt te kunnen. Alleen vonden wij het niet kunnen om een gebouw uit 2002/2003 met een prima bouwtechnische kwaliteit te slopen. Als ontwikkelaar, maar ook als gemeente heb je niet te maken met één belang, in ons geval rendement. Je hebt ook te maken met het maatschappelijk belang waardoor je niet altijd voor de makkelijkste weg kiest.'