Marktonzekerheid zorgt voor afwaardering woningportefeuille Vesteda

Vesteda heeft in H1 2023 de woningportefeuille moeten afwaarderen met 7,3 % als gevolg van onder meer stijgende rentetarieven en marktonzekerheden. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde halfjaarcijfers. Door de stijgende rente verwacht Vesteda voor de tweede helft van het jaar een verdere afkoeling van de beleggingsmarkt en huizenprijzen.

Hoewel het tekort aan betaalbare woningen blijft bestaan, blijft het algehele marktsentiment negatief met hoge inflatiecijfers, hoge rentetarieven, trage economische groei en een laag consumentenvertrouwen, aldus Vesteda. Transactieprijzen op de woningmarkt zijn gedaald, zij het op basis van een laag transactievolume en na een verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting (RETT) per 1 januari 2023.

De portefeuille was bijna volledig verhuurd en het huurdersverloop was laag. In totaal zijn er 168 nieuwbouwwoningen aan het aanbod toegevoegd en zijn 56 units verkocht. Vesteda’s investeringen in duurzaamheid gingen door. Pieter Knauff (CIO) heeft Vesteda verlaten en wordt vervangen door René Tim, die per 1 augustus 2023 is aangesteld als Hoofd Acquisities en Ontwikkelingen.

Financiële resultaten

Het gerealiseerde resultaat was heel licht hoger met €104 mln in H1 2023, tegen € 101 miljoen in H1 2022, voornamelijk gedreven door hogere brutohuurbaten en lagere exploitatiekosten. Die werden deels tenietgedaan door hogere rentelasten en een lager resultaat op de verkoop van onroerend goed als gevolg van minder verkochte eenheden. De herwaarderingen bedroegen echter -7,3%, voornamelijk als gevolg van een hogere risicoperceptie als gevolg van stijgende rentetarieven en onzekerheden op de markt.

Vooruitzichten licht somber

Vesteda verwacht dat de operationele prestaties solide zullen blijven, gedreven door een grote vraag naar de middenhuurwoningen. Echter, hoge energiekosten en inflatie houden de betaalbaarheid van woningen onder druk. Door de stijgende rente verwacht de onderneming een verdere afkoeling van de beleggingsmarkt en huizenprijzen en blijft dan ook sturen op kostenbeheersing. 

Er zal zeer selectief worden gekeken naar acquisities op korte termijn. Ook zijn er extra activa geoormerkt als niet-strategisch. Gezien de huidige marktomstandigheden is het echter onwaarschijnlijk dat deze activa op korte termijn zullen worden verkocht. Tegelijkertijd versnelt Vesteda de investeringen in duurzaamheid om het energieverbruik te verminderen. Ten slotte zet het de zoektocht naar nieuwe investeerders voort om de onderneming liquiditeit te verschaffen.