Haags Rode Kruis Ziekenhuis maakt plaats voor woningen

De gemeente Den Haag heeft voor een onbekend bedrag het leegstaande oude Rode Kruis Ziekenhuis van stichting HagaZiekenhuis gekocht. Er moeten op termijn woningen komen. 

Per 1 januari 2021 kwam er na 60 jaar een einde aan het ziekenhuis aan de Sportlaan 600. Sindsdien stond het pand leeg.

De gemeente Dan Haag heeft besloten het pand te kopen omdat het de plek geschikt acht voor woningbouw. Het stadsbestuur hoopt hier over drie tot vijf jaar honderden woningen te realiseren. In de tussentijd biedt het uitgestrekte complex van ruim 33.000 vierkante meter ruimte voor tijdelijke huisvesting. 

Betaalbare huisvesting 

Dat laatste initiatief is bij Straat Consulaat, een belangenorganisatie die zich inzet voor dak- en thuislozen in de Hofstad met gejuich ontvangen, zo meldt de organisatie op LinkedIn: 'We zien het als een kans om dak- en thuisloze mensen, die momenteel in de winteropvang in dit pand verblijven, tijdelijke huisvesting te bieden. Daarnaast hopen we vurig dat de uiteindelijk gebouwde woningen betaalbaar zullen zijn, om een duurzame oplossing te bieden voor iedereen die betaalbare huisvesting nodig heeft in onze stad.'