Goodman Europe belooft CO2-uitstoot in 2030 met 70% te reduceren

Goodman Europe belooft de CO2-uitstoot met 70% te hebben teruggebracht in 2030.

De klimaatdoelen van de organisatie zijn goedgekeurd door het wetenschappelijk Sciene Based Targets-initiatief (SBTi). Dit betekent dat de forse terugdringing van de CO2-uitstoot door Goodman in 2030, in lijn is met de klimaatdoelen voor scope 1, 2 en 3 van het SBTi.

Goodman Europe is met dit commitment de eerste logistiek vastgoedontwikkelaar die de broeikasgasemissies in 2030 (scope 1 en 2) met 70% wil verminderen en de relatieve emissies (scope 3) met 55% ten opzichte van de gemeten uitstoot in 2019 wil verminderen. 

Voor het behalen van zijn Science Based Target, legt Goodman de nadruk op reductie van CO2-uitstoot door onder andere op te schalen naar hernieuwbare energie in de eigen gebouwen, afbouwen van aardgasgebruik in de eigen gebouwen en over te schakelen op een volledig elektrisch wagenpark. Daarnaast gebruikt Goodman materiaal met een lage CO2-footprint en letten zij op duurzaamheid gerichte samenwerking in de gehele keten (van leverancier tot en met klanten) door bijvoorbeeld Green Leases en ESG-beoordelingen in de supply chain door ratingplatform EcoVadis.

Het commitment van Goodman Europe aan de internationale klimaatdoelen is een integraal onderdeel van GreenSpace+ en een aanvulling op de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. GreenSpace+ is de duurzaamheidsstrategie van Goodman Europe gericht op circulair ondernemen door het ontwikkelen en exploiteren van de meest duurzame gebouwen in heel Europa. Het bedrijf ambieert uitsluitend circulair vastgoed te ontwikkelen en ziet CO2-positieve gebouwen daarin als de ideale tussenstap voor zichzelf, investeerders en klanten. 

Het SBTi is een samenwerkingsverband tussen het CDP, United Nations Global Compact, het World Rescources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). Alle organisaties die zijn aangesloten bij het SBTi, inmiddels al meer dan 2.000 wereldwijd, moeten hun gegevens over wereldwijde koolstofemissies vrijgeven en jaarlijks verantwoording afleggen over de gerealiseerd emissiereducties. Goodman Europe doet dit in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van Goodman Group waarin wordt gerapporteerd over de wereldwijde duurzaamheidsstrategie, de doelstellingen voor de hele onderneming en de progressie van het bedrijf.