Dure boodschappen zetten rem op verduurzamen van woningen

Bijna de helft van de Nederlanders geeft een minder hoge prioriteit aan het verduurzamen van de woning in verband met duurdere boodschappen.

 

Ook de politieke onzekerheid over het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen remt duurzame investeringen. Daarbij speelt ook het gebrek aan eigen geld, zo blijkt uit het jongste trendonderzoek over duurzaam wonen uitgevoerd voor Centraal Beheer.

Hogere energieprijzen en -rekeningen hebben de wens tot woningverduurzaming in Nederland flink aangewakkerd. Twee-derde doet aan ‘kleine’ besparingsmaatregelen, maar de volgende stap in verduurzaming is lastiger. De drempel naar een volgende verduurzamingstap ligt vaak een stuk hoger, merkt Jaap de Groot, innovation lead duurzaam wonen & klimaatwinkel van Centraal Beheer. “Dat komt door extra kosten, meer inspanningen en complexiteit van de maatregelen. We zien dat duurdere oplossingen daarom soms worden uitgesteld. Daarnaast spelen onzekerheid over de prijsontwikkeling van energie, lonen, inflatie en de onrust rond Oekraïne. Dit leidt tot bepaalde keuzes, want je kunt je geld maar één keer uitgeven.”

Tegelijk leidt volgens hem het wachten op nieuwe technologie tot uitstelgedrag, vooral bij woningeigenaren.

img
Redacteur
Profiel