1.500 flexwoningen komende twee jaar in Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil de komende twee jaar de bouw van maximaal 1.500 flexwoningen mogelijk maken.

Samen met woningcorporaties en grondeigenaren wordt onderzoek gedaan naar een tiental kansrijke bouwlocaties. Het gaat daarbij onder meer om bebouwing van parkeerterreinen (WoensXL en Tramstraat), Tradeforum nabij de A2 en de herontwikkeling van diverse braakliggende terreinen. Twee locaties zijn al aangewezen: op het voormalige slachthuisterrein en nabij het Maxima Medisch Centrum kunnen ruim honderd tijdelijke woningen worden gerealiseerd.

De flexwoningen worden fabrieksmatig geproduceerd en kunnen snel geplaatst. De locaties worden voor een periode van vijf tot vijftien jaar in gebruik genomen, daarna worden de sociale- en middeldure huurwoningen eventueel verhuisd. Met de bouw van flexwoningen probeert Eindhoven een bijdrage te leveren aan het verminderen van het grote woningtekort.

img
Redacteur
Profiel