Gelderland pakt leegstand aan: bijna 1000 woningen erbij

De provincie Gelderland gaat in samenwerking met gemeenten bijna 1000 woningen realiseren op vijf leegstaande locaties.

De Provincie trekt onder het mom van SteenGoed Benutten, de benaming voor de integrale aanpak van leegstand in Gelderland, € 1,4 mln uit voor de transformatie van gebouwen en terreinen in Arnhem, Aalten, Kerkdriel en Malden.

Cobercokwartier en Akzo HQ Arnhem

In de buurt van het centrum van Arnhem worden op de locatie van de voormalige melkfabriek Coberco 311 nieuwe woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 4 nieuwbouwblokken, 51 eengezinswoningen en 260 appartementen. De historisch waardevolle delen van de melkfabriek blijven daarbij behouden. 

Aan de Velperweg in Arnhem komt achter het voormalige hoofdkantoor van de Akzo een woongebied voor 568 woningen. Het gaat om 170 sociale- en 114 middenhuurwoningen. Er is een woonvisie gemaakt met omwonenden. Dat heeft geleid tot een gebiedsplan met een mix van hoogbouw tot 60 meter, grondgebonden woningen en veel ruimte voor groen in de openbare ruimte.

Voormalige meisjesschool

In Aalten worden 2 vervallen leegstaande winkelpanden in het centrum gesloopt. Op deze plek verrijzen 11 sociale huurappartementen. In de nieuwe situatie is minder bebouwing, waardoor er meer ruimte is voor groen. Met het afkoppelen van hemelwater, waterdoorlatende verharding en het plaatsen van infiltratiekratten wordt het gebied voorbereid op het veranderende klimaat. 

In de gemeente Heumen wordt een voormalige meisjesschool omgebouwd tot 24 sociale huurwoningen voor senioren. Het appartementencomplex aan de Rijksweg, bij het centrum van Malden komt tegemoet aan de grote behoefte aan seniorenwoningen. Hiermee wordt de doorstroming in de sociale huur gestimuleerd.

Ipperakkeren Kerkdriel

In Kerkdriel wordt een sterk verouderd wooncomplex aan de Ipperakkeren gesloopt. Hier komen 48 levensloopbestendige sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Met deze herontwikkeling wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. De openbare ruimte wordt groen ingericht.