NVM Business: verhuur kantoren en winkels in lift, tekort aan bedrijfsruimte

In het derde kwartaal van 2021 is meer kantoor- en winkelruimte verhuurd dan in het kwartaal ervoor. De opname van kantoorruimte groeide met 27% en winkelruimte liet een plus van 21% zien. Dit blijkt uit een analyse van Brainbay op basis van cijfers van NVM Business.

“De kantoren- en winkelmarkt laten in het derde kwartaal van 2021 een goed herstel zien. In het derde kwartaal van dit jaar is ongeveer 268.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Met de gestegen opname ontwikkelt zich een nieuwe verhouding tussen kantoor- en thuiswerken. De winkelmarkt toont ook een duidelijke plus. Het bevestigt dat de vastgoedmarkt weer flink in beweging komt”, aldus Sander Heidinga, voorzitter NVM Business.

In de bedrijfsruimtemarkt daalt de opname doordat het actuele aanbod volgens Heidinga niet voldoende aansluit op de vraag. De opname is met ruim 1,4 mln m2 15% minder dan een kwartaal eerder. De vraag stijgt in alle segmenten van de bedrijfsruimtemarkt. De tekorten leiden ertoe, dat ook incourant vastgoed goed wordt verhuurd. De grote vraag in combinatie met het tekort aan geschikt aanbod leidt bovendien tot prijsstijgingen.

Het beleggingsvolume is in het derde kwartaal van 2021 flink gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. In totaal is circa € 2,9 mrd geïnvesteerd in commercieel vastgoed. Vooral kantoorruimte was in trek als belegging, terwijl beleggingen in logistieke en industriële panden door een krap aanbod juist afnamen. De trend van dalende aanvangsrendementen heeft ook in het derde kwartaal doorgezet. NVM Business ziet een stijging van beleggingen door particuliere beleggers. Deze beleggers stappen in de commercieel vastgoedmarkt door de lage rentestand en het tekort aan interessant woningaanbod.

img
Redacteur
Profiel