Zuid-Holland: Geen open ruimte meer opofferen voor wonen en werken

De provincie Zuid-Holland wil geen open ruimte meer inzetten voor nieuwe wonigen en bedrijven. De drukste provincie van ons land is daarmee helemaal terug op de koers van binnenstedelijk bouwen.  

In het Ruimtelijk Voorstel, dat Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten heeft gestuurd, wordt het Zuid-Holland van 2050 geschetst. Door te sturen op brede welvaart en te kiezen voor een duurzaam, digitaal en inclusief Zuid-Holland wordt een heldere koers voorgesteld. Dat betekent een ondergrens aan beschikbare open ruimte. Daarmee wordt de grond die beschikbaar is voor zowel werken als wonen niet verder vergroot.

Ongeremde groei voorbij

Hoewel de provincie benadrukt dat het geen blauwdruk is maar een afwegingskader voor een toekomst die onvoorspelbaar en onzeker is, worden er wel harde keuzes gemaakt in het voorstel.  'Het is duidelijk dat de tijd van ongeremde groei achter ons ligt. Niet alles is zomaar mogelijk. De provincie is dichtbevolkt en heeft maar weinig open ruimte. We maken nu afwegingen om in de toekomst groen, gezond en welvarend te kunnen leven en werken. Daarom moeten we onze beperkte ruimte en infrastructuur beter en effectiever gebruiken.'

"Straatje erbij"

Voor zowel wonen als werken komt in Zuid-Holland niet meer ruimte beschikbaar dan er nu al voor gereserveerd is. Op deze manier blijft ruimte beschikbaar voor de transities naar toekomstbestendige landbouw en duurzame energievoorziening. Terwijl we ook voldoende plek houden voor natuur, water, groen en recreatie. Wel kiest de  provincie voor een verdere uitwerking van het principe “een straatje erbij” van het Economisch Instituut voor de Bouw.  

Binnenstedelijk bouwen

Zuid-Holland lijkt daarmee weer helemaal terug op het spoor van binnenstedelijk bouwen. Binnen de provincie heerste de afgelopen jaren flinke verdeeldheid over het bouwen in het Groene Hart. Waar wél werd ingestemd met bouwen op het voormalige vliegveld Valkenburg en het realiseren van een een Vijfde Dorp in Zuidplaspolder is er tot op dag van vandaag veel weerstand tegen het bebouwen van de polder Gnephoek bij Alphen aan den Rijn Onlangs stelde de gemeente Alphen aan den Rijn hiervoor het contourenplan vast. Dit plan moet nog worden bedoordeeld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.