Zonnepanelen uit de gratie

De onstuimige groei van zonnepanelen op Nederlandse daken is sinds de zomer abrupt tot stilstand gekomen. Particulieren twijfelen over de terugverdientijd en bedrijven vrezen de overbelasting van het stroomnet, meldt Het Financieele Dagblad.  

Nederland boekte vorig jaar nog een recordgroei van het aantal zonnepanelen. Netbeheer Nederland meldde dat het vermogen met ruim 30% toenam. Ongeveer een derde van de totale stroomvraag van huishoudens werd in 2022 met zonnepanelen opgewekt. Een jaar eerder was dat nog 21%.

Regionetbeheerder Stedin, actief in Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland, gaf aan dat er in de drie provincies 1,3 miljoen zonnepanelen bij kwamen. Liander registreerde in zijn werkgebied, onder meer Flevoland, Noord-Holland en Gelderland, 150.000 woningen en MKB-bedrijven die voor zonne-energie kozen. Het stroomnet werd verstevigd met duizenden kilometers kabels en honderden transformatorhuisjes.

Maar het is niet voldoende. In steeds meer gebieden kunnen bedrijven hun stroom niet meer terug leveren omdat het net overbelast is. Veel grootschalige projecten zijn daardoor al geschrapt en ondernemers zijn terughoudend met investeringen in zonnedaken. Ook de hoge materiaalkosten en stijgende rentes hebben een stagnerende werking. De pijplijn met grootschalige projecten is inmiddels gekelderd met 3048 megawatt, zo geeft het FD aan.  

Salderingsregeling

Particulieren kampen vooral met onzekerheid over de salderingsregeling, het vergoeden van terug geleverde stroom. De Tweede Kamer stemde begin dit jaar in meerderheid voor het afbouwen van de regeling, maar het is de vraag of het voorstel door de Eerste Kamer komt. Daarnaast liggen de kosten voor elektriciteit een stuk lager dan vorig jaar, ook dat weerhoudt huiseigenaren ervan om voor zonnepanelen te kiezen.

De vraag naar zonnepanelen zou inmiddels met zo’n 60% zijn afgenomen ten opzichte van 2022, aldus een installateur in het FD.

Laatste nieuws

Evenementen