Zes op de tien 55-plussers willen kleinere woning

Maar liefst 60 procent van de 55-plussers in Nederland wil in de toekomst kleiner gaan wonen. Slechts één op de  tien ouderen wil in de toekomst nog wonen in een huis met meerdere verdiepingen.

Dat zijn de voornaamste conclusies van een Woontest die Achmea deed onder 15.500 55-plussers. Zij vulden dit najaar een test in op de website van Achmea.

Huizenbezitters onder de ondervraagden overwegen op den duur anders te gaan wonen: 16 procent van de mensen die nu een koopwoning bezitten, heeft een voorkeur voor een huurwoning, terwijl 44 procent nog niet weet of zij later in een koopwoning willen blijven wonen. Andere woonwensen die zij hebben voor de toekomst zijn de nabijheid van winkels en mogelijkheden voor ontspanning in de buurt.

Voorzieningen

Bijna de helft van de 55-plussers benadrukt dat zulke voorzieningen beter kunnen of bij hun huidige woning ontbreken. In vergelijking met nu wil een aanzienlijk deel op latere leeftijd bovendien graag in een energiezuinige woning (+24 procent) en een huis met weinig onderhoud (+34 procent) gaan wonen.

Tegelijkertijd lijken veel 55-plussers met een huurwoning zich zorgen te maken over hun toekomstige woonlasten. Het aantal mensen dat zeker weet de huur van hun woning te kunnen blijven betalen neemt af van 85 procent nu naar 55 procent in de toekomst. Daarnaast zijn de energiekosten reden tot zorg. Bij kopers en huurders van 55 jaar en ouder daalt het aandeel dat er zeker van is deze kosten te kunnen blijven betalen van 84 nu naar 68 procent in de toekomst.

Passende woningen

‘Een van de grootste uitdagingen waarvoor een nieuwe regering staat, is regie te voeren op het daadwerkelijk bouwen van passende woningen. Het is nu echt tijd om door te pakken,’ benadrukt Daan Tettero, manager zorgvastgoed bij Achmea Real Estate. ‘Naast de landelijke overheid dragen ook gemeenten en projectontwikkelaars hiervoor verantwoordelijkheid.’

Eerder dit jaar concludeerde Achmea al op basis van eigen onderzoek dat het cruciaal is om de voorraad aan passende levensloopbestendige woningen te vergroten én betaalbaar te houden. Ook deed Achmea eerder onderzoek naar de regionale woonbehoefte. Daaruit bleek dat er 450.000 levensloopbestendige woningen gebouwd moeten zijn in 2040 en dat de regionale verschillen in behoefte groot zijn.