Woonzorg Nederland draagt wooncomplexen over aan collega-corporaties

Woonzorg Nederland heeft twee van haar wooncomplexen in respectievelijk Tilburg en Ootmarsum verkocht.

De woningen zijn overgedragen aan lokale woningcorporaties in de desbetreffende regio’s en blijven behouden binnen de sociale sector. Het betreft de wooncomplexen Paleisring in Tilburg en Stadsgraav’n in Ootmarsum. De complexen passen niet meer in de wensportefeuille van Woonzorg Nederland maar zijn nog wel geschikt voor reguliere verhuur.

Sociale woningen

In totaal zijn er meer dan 93 eenheden overgedragen aan de lokale woningbouwcorporaties, TBV Wonen in Tilburg en Mijande Wonen in Ootmarsum. De woningen van beide complexen blijven behouden binnen de sociale sector. ‘We hebben er bewust voor gekozen om de wooncomplexen over te dragen aan lokale woningcorporaties. Door de overdracht aan TBV Wonen en Mijande Wonen blijven deze woningen beschikbaar in de sociale sector,’ aldus Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland.

Met de opbrengst van de verkoop wil Woonzorg Nederland extra woningen bouwen en aankopen die goed aansluiten bij de seniore doelgroep. Vanwege de toenemende vergrijzing en de krapte op de woningmarkt is er een grote vraag aan geschikte huisvesting voor senioren. Om deze vraag te voldoen en doorstroming verder te stimuleren, heeft de seniorenhuisvester de ambitie om het aantal woningen jaarlijks met 400 tot 500 uit te breiden.

Laatste nieuws

Evenementen