Woonbedrijf en Wooninc ruilen woningen

Woonbedrijf en Wooninc gaan woningen ruilen om sneller te kunnen verduurzamen.

Sinds 2018 werken de Eindhovense corporaties en de gemeente Eindhoven samen aan de ambitie voor een duurzaam Eindhoven in het Duurzaamheidspact. De verduurzamingsopgave is nu groter en urgenter dan ooit. Daarom gaan Woonbedrijf en Wooninc woningen ruilen om sneller te kunnen verduurzamen. Woonbedrijf ruilt eind december 2022 442 woningen in Nuenen en Waalre tegen 655 woningen van Wooninc in Eindhoven en Geldrop. Energiezuinig bezit van Woonbedrijf wordt geruild tegen woningen van Wooninc die minder energiezuinig zijn.

Het verduurzamen van woningen is nodig om de klimaatdoelstellingen van ons land te halen. Ook Wooninc investeert in het verduurzamen van woningen. Helaas ontbreekt het Wooninc tot op heden aan voldoende investeringscapaciteit om in hetzelfde tempo te versnellen als de collega-corporaties. In het Duurzaamheidspact hebben de corporaties afgesproken om Wooninc te helpen verduurzamen.

Wooninc en Woonbedrijf zijn sinds enkele maanden met elkaar hierover in gesprek. Woonbedrijf heeft grotere investeringsmogelijkheden en wil en kan helpen met het verduurzamen van het bezit van Wooninc door bezit dat verduurzaamd moet worden, te ruilen tegen bezit dat al verduurzaamd is.

Door deze ruil kan Woonbedrijf zich terugtrekken uit twee niet-kerngebieden – de gemeenten Nuenen en Waalre – en zich richten op buurten waar het nu al veel bezit heeft. Voor Wooninc sluit het bezit dat geruild wordt, goed aan op het reeds bestaande bezit en de beschikbare voorzieningen in Waalre en Nuenen.

Wooninc kan door deze ruil haar bezit flink verduurzamen en veel woningen gasloos maken. Woonbedrijf gaat de vijf geruilde complexen verduurzamen door renovatie of sloop/nieuwbouw, met eventueel uitbreiding van het aantal woningen door verdichting.

Door de ruil in combinatie met het vervallen van de verhuurderheffing krijgt Wooninc financiële ruimte om extra te investeren in woningen voor de doelgroepen senioren en woonwagenbewoners. Ook kan Wooninc zijn verkoopprogramma afbouwen, nu er door de ruil voldoende investeringscapaciteit beschikbaar blijft en kan het investeren in betaalbaarheid door de streefhuren (bij nieuwe verhuring) te verlagen ten opzichte van nu.