Woningcorporaties realiseren Brasa Village: flexwoningen in Amsterdam Zuidoost

Ymere, Eigen Haard en Rochdale hebben woensdag de overeenkomst (‘afsprakenbrief’) met de gemeente Amsterdam getekend om Brasa Village te realiseren.

Het moet een buurt worden met 520 ‘flexwoningen’ aan de zuidkant van de H-buurt in Amsterdam Zuidoost (tegen de rand van Brasa Park). In Brasa Village komen dertien gebouwen neergezet voor een periode van 15 jaar. Volgens de initiatiefnemers is de bouw van dit soort woningen de oplossing bij uitstek om snel iets te doen aan de wooncrisis waar we middenin zitten.

Begin 2024 beginnen de werkzaamheden om het terrein ‘bouwrijp’ te maken. In de loop van de tweede helft van 2024 worden de eerste van 520 woningen opgeleverd. Dertig procent van de woningen is bestemd voor statushouders. Vanaf januari 2025 kunnen de woningen worden bewoond, zo is de planning.

Voorzieningenplein

Onderzocht wordt nog hoe een voorzieningenplein van Brasa Village ingevuld kan worden met een ontmoetings- en activiteitencentrum. Gedacht wordt aan een buurtkeuken, een wisselwinkel voor lokale startende ondernemers en kantoorruimten. In de drie hogere gebouwen komt een collectieve ruimte om elkaar te ontmoeten, te werken, de was te doen, enzovoort. Er komt mooi en zorgvuldig ingericht ‘groen’ om de gebouwen heen om het verblijf hier nog aangenamer te maken. Brasa Village gaat de H-buurt en Holendrecht verbinden.

NH-Bouwstroom

De initiatiefnemers benadrukken de bijzondere samenwerking tussen gemeente en corporaties om hier echt een integraal plan te realiseren, waarin drie corporaties en de gemeente de handen ineen slaan om hier in hoog tempo voor veel woningzoekenden iets moois neer te zetten. Het project kan zo snel van de grond komen omdat het bouwproces via de NH-Bouwstroom gestandaardiseerd is. De onderdelen worden modulair in de fabriek geproduceerd. 

Laatste nieuws

Evenementen