Woningcorporatie Woonwaard treedt toe tot StiVAD

Woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata (StiVAD).

Daarmee komt het aantal aangesloten woningcorporaties op 43.
Woonwaard verhuurt 14.500 woningen in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants.

De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.
Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen. StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector.

Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: ‘Woonwaard krijgt door de aansluiting bij StiVAD toegang tot referentietransacties die een betrouwbare onderbouwing bieden voor de marktwaarde van zijn woningbezit. Steeds meer corporaties sluiten zich aan. Met de betrouwbare marktdata van StiVAD kunnen zij hun assetmanagement en taxaties verder professionaliseren.’
Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passantenindex voor winkelcentra en -gebieden.