WoningBouwersNL ziet tekenen van herstel op woningnieuwbouwmarkt

Ook al is de afgelopen twee jaar sprake van een significante daling in de verkoop van nieuwbouwwoningen, toch zijn de vooruitzichten voor de nieuwbouwwoningmarkt voor 2024 positief. Dit meldt WoningBouwersNL in haar halfjaarlijkse Thermometer koopwoningen

Volgens de branchevereniging toont de verkoop van bestaande woningen tekenen van herstel, wat een gunstig effect heeft op de nieuwbouwmarkt. De analyse identificeert enkele cruciale factoren die kunnen bijdragen aan de heropleving van de nieuwbouwmarkt, waaronder de toegenomen vraag naar grondgebonden woningen, een stabiele economische omgeving met een groeiende arbeidsmarkt en een lichte daling van de hypotheekrente, maar boven al de explosieve stijging van de leencapaciteit. Zo kan een alleenstaand huishouden minimaal € 67.000 extra lenen voor het kopen van een energiezuinige nieuwbouwwoning. “Deze ontwikkelingen creëren een optimistisch klimaat voor zowel kopers als bouwers”, aldus WoningBouwersNL.

De branchevereniging benadrukt dat de medewerking van de overheid essentieel is om deze positieve trends te ondersteunen en verder te stimuleren. Een flexibeler beleid met betrekking tot nieuwbouwprojecten en een aanpassing van de voorgenomen reguleringen kunnen een aanzienlijke impuls geven aan de bouw van nieuwe woningen, waardoor de krapte op de woningmarkt effectief wordt aangepakt. “Alle dure beleidswensen van de afgelopen jaren moeten wel door iemand betaald worden. Als we twee derde van de nieuwbouwwoningen ‘betaalbaar’ op moeten leveren, dan kan dat niet zonder financiële ondersteuning van het Rijk. Ook is het essentieel dat overheden marktpartijen toestaan om te bouwen voor de vraag. Het merendeel van kopers vraagt om een grondgebonden woning, terwijl overheden nu met name plannen toestaan met heel veel appartementen”, verklaart onderzoeker Jannes van Loon.

img
Redacteur
Profiel