Wonen in Goud: 250 nieuwe woningen in Spoorzone Gouda

VOF BPD/M3 Projectontwikkeling, BPD Woningfonds, Woonpartners Midden-Holland en Batenburg Bouw & Ontwikkeling hebben onlangs de overeenkomsten getekend voor de bouw van Wonen in Goud, een nieuw woongebouw met 250 koopwoningen en betaalbare huurwoningen in de Spoorzone Gouda. De bouw start in het najaar van 2023.

De plannen voor Wonen in Goud werden al in 2020 door M3 Projectontwikkeling gestart, maar belandden vorig jaar in onstuimig vaarwater. Door de oplopende hypotheekrente en het dalend consumentenvertrouwen haakten potentiële kopers af. Daarmee kwam het plan, inclusief de ontwikkeling van betaalbare sociale en middenhuurwoningen, op losse schroeven te staan.

De betrokken partijen M3 Projectontwikkeling, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, BPD Woningfonds, Woonpartners, de gemeente Gouda en Batenburg Bouw & Ontwikkeling bedachten een alternatief plan. Dat kwam in een recordtempo op tafel. Het oorspronkelijke ontwerp van M3 Architecten is aangepast: in plaats van 209 komen er nu 250, deels ook kleinere woningen, zowel koop als middenhuur. Voor sociale huurwoningen is nog steeds ruimte. Ook de opzet is behouden gebleven. Met zijn 68 meter, twee torens en energiezuinige woningen moet het gebouw een landmark voor Gouda en de verre omgeving worden.

Doorbraak

Een doorbraak werd bereikt toen BPD Woningfonds bereid werd gevonden om een deel van de koopwoningen over te nemen en in het betaalbare middensegment te verhuren. Naar dit type woningen is in Gouda veel vraag. M3 Projectontwikkeling, BPD en Batenburg dragen elk een deel van het risico, waarmee toch een begin kan worden gemaakt met de bouw.

Wonen in Goud telt straks 56 koopwoningen, 96 woningen voor Woonpartners Midden Holland (in de lage toren) en 98 huurappartementen voor BPD Woningfonds (voornamelijk in de hoge toren).

“Als ook maar één van de partijen niet had bewogen, was het mislukt”, zegt Niraj Sewraj, Ontwikkelingsmanager van BPD. “Maar iedereen wilde hier de schouders onder zetten. Dat is geweldig nieuws voor iedereen die een woning zoekt in Gouda.”

Leendert Steijger van M3 Projectontwikkeling: “Omdat we zowel projectontwikkeling als architecten in huis hebben, zijn we in staat heel snel op veranderingen in te spelen. In het geval van Wonen in Goud deden we dat -als initiatiefnemer van het project- onmiddellijk toen zich de eerste tekenen van een veranderende markt aandienden. Daardoor lukte het om op basis van een aangepast ontwerp dit project ondanks de nodige complicaties in gang te zetten.”

Van bedrijven naar woningen

De spoorzone in Gouda is een gebied met vooral kantoren en logistieke bedrijvigheid. Dat gaat stapsgewijs veranderen. Er komen steeds meer woningen, in combinatie met voorzieningen voor mensen die er willen werken en ontspannen. Het betreft 12 deellocaties waarvan M3 Projectontwikkeling de eerste – in het oostelijk deel van de spoorzone – ter hand neemt.

Het project Wonen in Goud omvat twee torens (12 en 20 etages) en een verbindende plint met daktuin. In het ontwerp vormt de community-gedachte een belangrijk element. De oplevering wordt medio 2026 verwacht. De daktuin op de verbindende plint tussen de twee torens wordt voor alle bewoners toegankelijk. Ook komen in beide gebouwen ruimtes die door bewoners in onderling overleg gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Te denken valt aan een gemeenschappelijke keuken, woonkamer, werkplekken, fitness en wasmachineruimtes.

Verwarming en koeling

Ten behoeve van de verwarming en koeling van het complex wordt na de zomer begonnen met het realiseren van tientallen grondbronnen. Daarna volgen de fundering en de parkeergarage met 186 plaatsen en ruimte voor 9 deelauto’s. Als dat is gebeurd, zullen de twee torens geleidelijk aan zichtbaar worden en wordt als afronding van het project de daktuin aangelegd.

Om lozing van regenwater op het riool te voorkomen wordt bijna honderd meter aan zogenoemde infiltratiekratten aangelegd. Die maken het mogelijk om regenwater langzaam in de grond weg te laten zakken. Verder komen er tientallen verblijfsplekken voor onder meer gierzwaluwen en spreeuwen. De bouw van het project wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf Batenburg.