Winkelpand met minder energiezuinig label levert meer huur op

In 2025 komt er naar verwachting een nieuwe verplichting op de vastgoedmarkt, waarbij winkelpanden minstens energielabel D moeten hebben. Huurders hechten vooralsnog weinig waarde aan energielabels, zo blijkt uit recent onderzoek van Dynamis Research. Andere facetten, zoals locatie tellen zwaarder.

In hett onderzoek brengt Dynamis de energielabels van winkelpanden bij recente winkeltransacties in kaart, in combinatie met huurprijzen, de locatie en het bouwjaar.

Een belangrijk inzicht uit het rapport is dat slechts 26% van winkeltransacties sinds 2022 plaatsvond in een pand met een energiezuinig label. Een andere conclusie is dat oudere winkelpanden in historische binnensteden vanwege hun populariteit hogere huren realiseren, ongeacht het energielabel van het pand. Ook opmerkelijk is dat winkels met minder energiezuinige labels (C, D, E) gemiddeld verrassend hogere huurprijzen behalen.

Het lage aandeel energiezuinige labels van winkelpanden wordt deels veroorzaakt doordat winkeleigenaren het nut van investeren in het energielabel niet zien zitten, of omdat ze simpelweg niet weten dat een energielabel nodig is.

Lees de volledige publicatie hier.