Wat wil Wilders met de woningmarkt?

Nederland is wakker geworden met de PVV als veruit de grootste partij van het land. De focus van de partij van Geert Wilders lag altijd op het immigratie en integratie, maar wat wil de partij als het bijvoorbeeld om de woningmarkt gaat? Dat lijkt gelet op zijn verkiezingsprogramma behoorlijk mainstream.

PropertyNL maakte eerder al een analyse van de verkiezingsprogramma's. Daaruit kwam naar voren dat vastgoed maar beperkt op de radar staat van de partij van Geert Wilders. Vastgoedtermen als middenhuur, grondbeleid en duurzaam bouwen staan er nauwelijks in het programma. Het stikstofbeleid en de statushouders worden nog het meest genoemd als perifere termen bij het oplossen van wat ook Wilders als een groot probleem ziet: het oplossen van de woningnood. 

Betaalbaar dak boven het hoofd

'De wooncrisis wordt erger en erger', zo stelt de PVV in haar verkiezingsprogramma. 'In de Grondwet staat dat de overheid voor voldoende woningen moet zorgen, maar de werkelijkheid is dat een betaalbaar dak boven het hoofd voor steeds meer Nederlanders onbereikbaar is geworden. De overheid heeft keihard gefaald.'

Wilders ziet twee oorzaken voor de fors oplopende woningnood: de "gigantische groei" van de bevolking door migratie en de achterblijvende woningbouw. 'Terwijl de woningnood toeneemt, daalt het aantal afgegeven bouwvergunningen en worden er steeds minder woningen bijgebouwd: door het gedaalde consumentenvertrouwen, door dwarszittende stikstofregels, door de focus op binnenstedelijke bouw, door allerlei lokale eisen etc.'

Streep door regels

De PVV wil van alle 'belemmerende regels' af, om te beginnen de stikstofregels. In navolging van demissionari woonminister De Jonge -die zijn zijn inspiratie weer opdeed bij het EIB, wil de  partij in steden en dorpen ‘een straatje erbij’ bouwen. 'Dat kan relatief snel en goedkoop. Maar bouw ook zeker buiten de stad. Gemeenten moeten sneller vergunningen verstrekken.' Ook andere geluiden, zoals het bijbouwen van meer sociale huurwoningen, het verkorten van het vergunningentraject en het toestaan van permanente bewoning van vakantiewoningen vind je ook bij andere partijen zowel aan de linker- als de rechterkant van het politieke spectrum. 

Het "woonprogramma" van de PVV

 • Sociale huren verlagen
 • Huurtoeslag verhogen
 • Meer sociale huurwoningen,  middenhuurwoningen en koopwoningen bouwen
 • Niet alleen binnenstedelijk, maar ook zeker buitenstedelijk bouwen
 • In steden en dorpen ‘een straatje erbij’
 • Gemeenten moeten sneller bouwvergunningen verstrekken; procedures verkorten
 • Belemmerende stikstofregels van tafel
 • Geen voorrang meer voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen, maar voorrang voor Nederlanders
 • Stoppen met het gasvrij maken van woningen
 • Geen verplichte warmtepomp
 • Permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan

 

Laatste nieuws

Evenementen