Waarde Amsterdamse woning stijgt procentueel meer dan de huurprijs ervan

De huurgroei van woningen in wereldsteden overtrof de groei van de woningwaarde in de eerste helft van 2022, volgens de Savills World Cities Index. Amsterdam vormt daarop een uitzondering.

Wereldwijd werd er een gemiddelde huurgroei van 3,1% gemeten, afgezet tegen een waardestijging van 2,4%. ‘De grote wereldsteden floreren weer nu huurders sinds de opheffing van de lockdowns weer massaal naar de steden trekken,’ zegt Lucy Palk, analist bij Savills World Research. ‘Het stadsleven lijkt zijn aantrekkingskracht niet blijvend verloren te hebben. Dit uit zich in een tekort aan aanbod en een oplopende vraag naar woonruimte in de stad.’

Ook nemen zakenreizen weer toe en de vraag vanuit expats trekt aan. Er is ook een doelgroep die een stad liever eerst uitprobeert voordat ze overgaan tot het kopen van een woning. Deze groep geeft de groei van de belangrijkste huurmarkten in de meest toonaangevende steden een extra impuls. Daarnaast zorgt het hybride werken voor een extra vraag naar hoge kwaliteit woningen, aangezien bewoners vaker thuis zijn.

Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investment bij Savills in Nederland, zegt: ‘Ook Amsterdam staat in de Savills World Cities Index. Opvallend genoeg lag bij ons de huurgroei (+0,2%), ingegeven door restrictief beleid ten aanzien van de huurmarkt, fors lager van de waardegroei (2,6%) in de eerste helft van het jaar. De waardestijging wordt grotendeels veroorzaakt door het grote tekort aan aanbod in onze hoofdstad. De groei werd wel afgezwakt, doordat er minder internationale kopers op de markt actief waren. Daarnaast hebben inflatie en stijgende rentetarieven een negatief effect op het koperssentiment. Echter, woningen in het hogere segment zijn minder afhankelijk van externe financiering en blijven een aantrekkelijke investering voor vermogensbehoud.’

New York, Singapore, Londen en Los Angeles profiteerden optimaal van de terugkeer van internationale reizen, en lieten de hoogste huurgroei zien (meer dan 5%). De huurprijzen in New York bereikten een recordhoogte, gedreven door een zeer beperkt aanbod en de vraag naar grotere ruimtes, waarvoor huurders bereid zijn relatief meer te betalen.

In Lissabon, Miami en Dubai, steden die het goed doen op het gebied van lifestyle, zijn de huurprijzen ook snel gestegen. Zo staat Lissabon bovenaan de Savills Executive Nomad Index. De stad is populair vanwege de hoge kwaliteit van leven, relatief veel ruimte en lagere kosten voor levensonderhoud.

Een aantal Aziatische steden daarentegen, zoals Hong Kong, Shenzhen en Hangzhou hebben nog steeds te kampen met uitdagingen als gevolg van Covid-19. Dit heeft een drukkend effect op de huurprijzen van woningen in deze steden.

Paul Tostevin, hoofd van Savills World Research, licht toe: ‘Een gebrek aan voorraad zal de huurgroei op korte termijn blijven stimuleren, vooral voor het type woningen dat huurders in het hogere segment eisen: centraal gelegen, hoge kwaliteit met grotere vloeroppervlakten. Voor deze woningen behoren huurkortingen die tijdens Covid-lockdown werden verstrekt, definitief tot het verleden.’

Qua waardegroei zijn Dubai, New York en Los Angeles de best renderende steden, met meer dan 4,5%. De huurgroei zorgde er onder andere voor dat de waarde van woningen meegroeide. Dit is echter niet overal het geval. Zo stegen in Sidney de huurprijzen met 4,8% terwijl de waardes gemiddeld gezien met -1,7% daalden. De heropening van de internationale grenzen in november 2021 was van fundamenteel belang voor de huurmarkt van deze stad en de verwachting is dat de groei, zowel op het gebied van huur als van koop, ondanks economische tegenwind zal doorzetten.