Verplicht energielabel D voor retail komt eraan

Voor horeca- en winkelpanden geldt nu nog niet dezelfde verplichting als voor kantoren, waarvoor minimaal label C verplicht is, maar die lijkt er in 2025 wel aan te komen. De verwachting is dat deze panden op z'n minst label D moeten hebben, zo meldt Locatus op basis van zijn nieuwste onderzoek.

Van alle horeca- en winkelpanden heeft ongeveer twee derde nog geen label, dat zijn bijna 140.000 panden. Procentueel betekent dat een slechtere dekking dan kantoren (bijna 80%) en woningen (50%). De ruim 70.000 panden die dan wel een energielabel hebben, scoren meteen hoog op de ladder.

‘Het lijkt dan ook dat eigenaren van panden die verwachten een goed label te krijgen, eerder geneigd zijn een label aan te vragen dan panden waarvan een slecht label is te verwachten. Wordt de verbeterverplichting daadwerkelijk opgelegd vanaf label D, dan voldoet op dit moment slechts 17% van de gelabelde panden niet aan die verplichting’, aldus de dataverzamelaar voor de vastgoedsector.

Voor retail geldt hetzelfde als voor woningen: er is een labelverplichting zodra er in een pand een verkoop- of verhuurtransactie plaatsvindt. Volgens Locatus heeft nog steeds meer dan de helft van de leegstaande panden geen energielabel. Van de wel gelabelde panden heeft een relatief groot deel (23%) een label slechter dan D.

Ketens actiever

Locatus beschikt niet over gegevens over pandeigenaren en hoe actief zij bezig zijn met de energielabelverplichting. Voor retailketens is deze data wel voorhanden. Daarbij valt volgens Locatus op dat een aantal retailketens actief achter een label aangaat. Zo heeft van de 25 panden van ABN Amro er slechts één geen label en dragen 22 panden een A-label. ‘Het lijkt dus dat huurders actief werken aan gunstige energielabels. De bal ligt dus niet alleen bij de eigenaren van panden, maar ook huurders kunnen hier een rol in spelen. Ketens die propageren een actief klimaatbeleid te voeren zouden geen panden met een slecht of geen EPC-label moeten willen huren’.

Ultieme oplossing

Of een energieprestatielabel de ultieme oplossing is voor het terugdringen van het energieverbruik valt naar inzicht van Locatus te bezien. Het is volgens de rekenmeesters in elk geval een manier en methode om ‘de zaak in beweging te krijgen’. ‘Bij kantoren, waar de labelverplichting nu bijna een jaar geldt, heeft inmiddels bijna 80% van de panden een label. Daarmee is er een goed beeld van het energieverbruik. Bij retail blijft het aandeel panden met een EPC-label steken op nog geen 35%. Er is dus weinig inzicht te krijgen in de energieprestaties van panden en daarmee is er ook weinig mogelijkheid tot vergelijken en concurreren.’