Verkooptijd en overbiedingen – detailanalyse van de Nederlandse woningmarkt vanaf 2009

Vanaf december 2014 zijn de huizenprijzen bijna verdubbeld. Eind 2022 zien we een correctie voor de huizenprijzen, deze dalende trend lijkt de afgelopen maanden weer te stagneren.

Afgelopen jaren heeft de Nederlandse woningmarkt verschillende gedaantes aangenomen. Mede door macro-economische ontwikkelingen en toenemende schaarste is de woningmarkt oververhit geraakt. Door recente ontwikkelingen op met name de hypotheekrentestand is de woningmarkt na een correctie weer gestabiliseerd en licht aan het stijgen.

In deze eerste semi-jaaralert woningmarkt maakt Ortec een detailanalyse van de verkooptijd en overbiedingen op woningen in de afgelopen jaren. Voor de onder- en overbiedingen zijn de cijfers sinds 2009 inzichtelijk gemaakt en voor de verkooptijd zijn data vanaf 2015 geanalyseerd. En zoals elke maand zijn interactieve kaarten in één oogopslag te zien hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen per regio.

Over de afgelopen paar maanden zien we weer een lichte stijging in huizenprijzen. De hypotheekrente heeft een enorme sprong gemaakt sinds begin 2022 en laat de afgelopen maanden wat kleinere stapjes naar boven zien.

Prijsontwikkeling

Het afgelopen jaar laten alle Corop-gebieden een daling in huizenprijzen zien. Utrecht laat de grootste daling zien met een waarde van -7.1%. Gebieden zoals Overig Zeeland, Midden-Limburg, Noord-Limburg en Delfzijl en omgeving laten een daling van minder dan 1.5% zien. Overal zien we dat de huizenmarkt het afgelopen jaar afgekoeld is vergeleken met de voorgaande jaren. Op basis van recente cijfers is het alleen de vraag of deze trend zich doorzet, doordat we in recente maanden weer een lichte prijsstijging zien.

Overbiedingen

In eerdere maandalerts zijn reeds korte analyses gedaan op de mediaan van overbiedingen in Nederland. In onderstaande figuur Overbiedingen is de mediane transactieprijs t.o.v. de vraagprijs te zien. Hoe hoger het punt in de grafiek, hoe hoger er wordt overboden. Hierin is te zien dat er in het afgelopen jaar een duikvlucht plaatsvond wat betreft overbiedingen. Waar het jaar ervoor het nog de norm was te overbieden op alle woningtypes, is dit inmiddels veranderd. Waarbij er bij een aantal woningtypes inmiddels wordt onderboden in plaats van overboden.

Verband tussen overbieden en verkooptijd

Over het algemeen gaat een langere verkooptijd samen een transactie die lager is dan de vraagprijs. Daarnaast wordt er in een oververhitte markt overboden. In 2015 stond een huis gemiddeld het langst te koop en werd een huis gemiddeld voor -5% van de vraagprijs verkocht. In 2022 zien we een oververhitte huizenmarkt, waar nu een huis gemiddeld een maand te koop staat. Dit is zeven keer zo snel als in 2015, daarnaast werden huizen gemiddeld voor 7% meer dan de vraagprijs verkocht. Overbieden en de tijd dat een huis te koop staat gaan vaak samen.