Verkoop locatie ziekenhuis Elkerliek Deurne

De combinatie BL Huisvesting, Muller Bouw en Wagemakers Bouw en Ontwikkeling heeft de locatie van het Elkerliek ziekenhuis Deurne aangekocht. Er komen 175 tot 200 (zorg) appartementen en woningen.

De samenwerkingspartners hebben inmiddels een bewezen staat van dienst in het realiseren van verschillende woningbouwprojecten in de regio. Het toekomstplan voor deze plek waar het Elkerliek ziekenhuis was gevestigd, omvat onder meer mogelijkheden in combinaties van wonen en zorg. Op de locatie worden zo’n 175 tot 200 appartementen en woningen gerealiseerd, in alle segmenten en prijsklassen. Doel is om met dit plan de verbinding te maken met het nabijgelegen centrum van Deurne.

Het ontwikkelingsproces start met het vormgeven van een stedenbouwkundige visie voor het gebied, waarbij nauw wordt samengewerkt met de gemeente Deurne. Deze samenwerking strekt zich uit tot het versterken van de locatie als een overloopgebied naar het centrum van Deurne. In een vroegtijdig stadium wordt de omgeving betrokken bij de planvorming.