Verduurzaming corporatiewoningen op koers naar 2028

Het aantal corporatiewoningen met een energielabel E, F of G is volgens de Aedes-benchmarkmeting in het afgelopen jaar verder afgenomen.

Het aantal woningen met energielabel E, F of G is ten opzichte van 2022 afgenomen van 247.400 naar 180.700 woningen. De helft van de labelverbetering komt door verduurzaming, de andere helft door een methodiekcorrectie in de NTA8800. Die correctie was noodzakelijk vanwege een fout uitgangspunt in de eerder gehanteerde methodiek.  

Beter of nog beter

Volgens Aedes voeren corporaties hun investeringen in verduurzaming op. Inmiddels heeft bijna 40% van de corporatiewoningen energielabel A of nog beter (dus A+ of A++). Een beter energielabel helpt bij het halen van de klimaatdoelstellingen, verlaagt de energiekosten van huurders en vermeerdert de waarde van corporatiewoningen.

‘We zijn er trots op dat onze woningen gemiddeld een energielabel B hebben,’ aldus Woonstad Rotterdam, een van de deelnemende woningcorporaties, in een reactie via sociale media. ‘Dat is goed voor de kwaliteit van wonen, maar ook voor de energierekening van onze bewoners en het klimaat. We hebben nog zo’n 2600 woningen met een E,F of G label. Die pakken we voor 2028 aan.’

Doelen 2028

In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld dat er geen woningen meer zijn met energielabel E, F en G aan het eind van 2028. Ten opzichte van 2021 nam volgens de Aedes-benchmark het aandeel corporatiewoningen met energielabel E, F en G vorig jaar af van 11,8% naar 8,6% (180.700 woningen). Woningcorporaties hebben flinke stappen gezet met het wegwerken van 33.000 woningen met energielabel E, F en G in het afgelopen jaar.  

De Aedes-benchmark verschijnt dit jaar voor de tiende keer. Door diverse gegevens te bundelen ontstaat inzicht in de prestaties van individuele corporaties én de gehele sector. De benchmark bevat de volgende onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, verduurzaming, onderhoud & verbetering, beschikbaarheid & betaalbaarheid, nieuwbouw en leefbaarheid.
Dit jaar deden 272 corporaties mee, goed voor 98% van alle verhuurde corporatiewoningen.