Verbod tijdelijke verhuur allesbehalve zeker

Het initiatiefvoorstel om vaste huurcontracten de norm te maken, staat op losse schroeven. Waar Caroline van der Plas zich nog voor het voorstel uitsprak in de Tweede Kamer, ziet de Eerste Kamerfractie van de BBB het initiatief niet zitten.

BBB-senator Eric Kemperman sprak dinsdag tijdens een debat over het voorstel van Tweede Kamerleden Nijboer (PvdAGL) en Grinwis (CU) van voortschrijdend inzicht. De 16-koppige fractie vindt het initiatief een inbreuk op de rechten van verhuurders. Het zou ook niet bijdragen aan een verbetering voor de huurmarkt. Kemperman vroeg minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) toe te zeggen dat verhuurders van tien woningen of minder worden uitgesloten van dit voorstel. Hij betoogde dat het wetsvoorstel misschien zinvol is voor excessieve situaties in de Randstad, maar niet voor de rest van Nederland.

Het CDA, dat tijdens het debat ook namens 50Plus sprak, zou het voorstel nog aan een meerderheid kunnen helpen, maar de christendemocraten zijn kritisch. Zij zien evenals de BBB problemen voor de vrije huursector ontstaan en dan met name voor de kleine belegger, wiens pensioen in een beperkt aantal huurwoningen huist. Als het CDA samen met BBB tegenstemt, kan het lastig worden om een meerderheid voor het initiatief van Nijboer en Grinwis te behalen.  

De VVD was van meet aan tegen een specifiek verbod op tijdelijke verhuur, al ziet de partij in dat er ‘her en der excessen met tijdelijke huurcontracten plaatsvinden en dat dit moet worden aangepakt’.

BW wijzigen

Het aannemen van het initiatief van Nijboer en Grinwis zou een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek betekenen, met als doel huurders beter te beschermen door versterking van de huurbescherming. Het wetsvoorstel regelt dat de met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 geïntroduceerde algemene huurovereenkomsten voor bepaalde tijd worden teruggedraaid. Deze wijziging leidt ertoe dat verhuurders van zelfstandige woonruimte en van onzelfstandige woonruimte (zoals kamers) in de regel alleen vaste huurovereenkomsten kunnen aanbieden. Tijdelijke verhuur blijft mogelijk onder specifieke voorwaarden.