Toegenomen stijging woninghuren belangrijk onderdeel van inflatiecijfer

Volgens voorlopige cijfers waren in juli 2022 de woninghuren 3,0 procent hoger dan een jaar eerder, waarmee ze een opwaarts effect hadden op het inflatiecijfer van 10,3 procent.

Dat blijkt uit de gegevens van het CBS. De genoemde 3 procent is een grotere stijging dan in juli 2021, toen kwam de toename van de woninghuren gemiddeld uit op 0,8 procent. Dat was weer mede te danken aan de huren van gereguleerde huurcontracten die per 1 juli 2021 niet mochten worden verhoogd.

Per 1 juli 2022 geldt voor gereguleerde huurcontracten dat de maximale huurverhoging afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Voor huishoudens die onder de laagste inkomensgrens vallen is de huurverhoging maximaal 2,3 procent. Voor huishoudens met een hoog inkomen is de huurverhoging maximaal 100 euro op de maandhuur.

De jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning is in 2022 net als in 2021 gemaximaliseerd. De maximum huurverhoging is 3,3 procent voor 2022, in 2021 was dit 2,4 procent.

Op 2 september publiceert het CBS de definitieve uitkomsten van de ontwikkeling van de woninghuren en worden ook meer details gepubliceerd.