Start bouw van 397 (sociale) huurwoningen in Wisselspoor Utrecht

Synchroon is gestart met de bouw van 397 sociale huurwoningen in Wisselspoor in de stad Utrecht.

De woningen zijn eerder aangekocht door SSH en Woonin en worden onder meer aan studenten en mensen met een lager inkomen verhuurd. Het gaat om appartementen: variërend van onzelfstandige (15 m2) en zelfstandige studentenwoningen (36 m2) tot sociale huurappartementen (65 m2). De verkoop past volgens Synchroon bij de ambitie om inclusieve wijken te ontwikkelen voor iedereen die van de stad houdt en daar graag woont.

In de eerste fase van deelgebied 2 van Wisselspoort realiseert Synchroon ook 141 betaalbare koopappartementen. In het ontwerp van het openbaar gebied en de gebouwen is extra aandacht besteed aan biodiversiteit en ecologie. Zo worden nestkasten voor verschillende vogelsoorten in de gebouwen opgenomen. Ook de egel en diverse insectensoorten krijgen een plek in het plan. Verder komt er een Spoorpark met een grote wadi als retentievijver ten behoeve van klimaatadaptatie.

Van Wijnen is verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen.

img
Redacteur
Profiel