Sectie5 verwerft woonzorgportefeuille Siza in Arnhem en Tilburg

Sectie5 is eigenaar geworden van een portefeuille met acht woonzorglocaties in de regio Arnhem en twee locaties in Tilburg.

Verkoper stichting Siza huurt alle locaties terug. “Door deze transactie zijn wij in staat om ons meer te focussen op het leveren van goede zorg en onze lopende bouwprojecten”, aldus Peter van der Hout, directeur vastgoed Siza.

Sectie5 heeft de ambitie om de komende jaren haar zorgvastgoedportefeuille verder uit te breiden en wil op deze manier een bijdrage leveren aan goede en betaalbare huisvesting van zorg in Nederland, terwijl er tegelijkertijd voor beleggers een interessante investering wordt gecreëerd.

Sectie5 is voor deze transactie bijgestaan door MontFort Real Estate, Connect Invest en Lexence. Stichting Siza is bijgestaan door Elders Consultancy en Schut van Os notarissen.

img
Redacteur
Profiel