Ruim tweehonderd nieuwe flexwoningen in Riekerpark in Amsterdam

In het Riekerpark komen 216 flexwoningen, die de gemeente koopt van het Rijksvastgoedbedrijf.

Dat heeft het college van B en W van de hoofdstad dinsdag besloten. De woningen komen in de buurt van de urban farm Kaskantine en de huidige tijdelijke woningen van Riekerhaven. De planning is dat de woningen eind 2024 klaar zijn. Op 18 december tekent wethouder Van Dantzig de koopovereenkomst voor de woningen met demissionair minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Wethouder van Dantzig van Woningbouw: ‘De woningmarkt is krap en we kunnen alle hulp gebruiken. Goed nieuws dat we daarom samen met het Rijk flexwoningen in Riekerpark neer kunnen zetten.’

Statushouders

Onderdeel van de afspraak is dat er in het project een verdeling komt van vijftig procent reguliere woningzoekenden (in de sociale huursector) en vijftig procent statushouders.

Op deze manier draagt Amsterdam bij aan het opvangen van statushouders. De Rijksoverheid draagt met het project bij aan het verminderen van de druk op de asielopvang. Het project zorgt ervoor dat  er plek vrijkomt in de asielzoekerscentra.