Rotterdamse corporaties: 'Laat verhoging sociale grondprijs achterwege'

De vier grote Rotterdamse corporaties doen een klemmend beroep op het gemeentebestuur van Rotterdam om de voorgenomen verhoging van de sociale grondprijs met 150% achterwege te laten. 

De corporaties voorzien dat bij het doorzetten van de verhoging honderden sociale huurwoningen minder kunnen worden gebouwd. Dat is slecht nieuws voor alle mensen die een woning zoeken, aldus Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron en Hef Wonen. 

Corporaties en de verantwoordelijke wethouder verschillen stevig van mening over het effect van de voorgenomen verhoging. De impact is volgens de gemeente 35 tot 50 sociale huurwoningen per jaar; in totaal tot 2030 twee- tot driehonderd woningen minder. Volgens de corporaties is de impact veel groter: 60 tot 98 woningen per jaar. Tot 2035 kan zelfs sprake zijn van bijna duizend minder nieuwe sociale huurwoningen.

"Wij vinden dit een verkeerde afslag, zeker voor een stad als Rotterdam met zulke grote volkshuisvestelijke opgaven. De verhoging van de sociale grondprijs wordt betaald door Rotterdamse corporaties en dus ook door de mensen met eeen bescheiden inkomen Daarom onze dringende oproep: zet dit voorstel niet door", aldus Hedy van den Berk, bestuurder van Havensteder. De corporaties vragen het gemeentebestuur de corporaties juist 'wind in de zeilen' te geven om te bouwen voor al die duizenden woningzoekenden.

De discussie over sociale grondprijs is al langer gaande. De Rotterdamse corporatie Maaswonen maakte in 2021 al bezwaar tegen de verhoging. Ook bij het sluiten van het Woonakkoord dit voorjaar hebben de Rotterdamse corporaties geprobeerd de gemeente op andere gedachten te brengen.   

img
Redacteur
Profiel