Rotterdam maakt in Woonvisie van betaalbaarheid een speerpunt

Snel bouwen van betaalbare woningen, door bijvoorbeeld flexibel om te gaan met regelgeving. Forse inzet op bouw en verbouw van woningen in het middensegment, veel aandacht voor innovatie en kwaliteit.

Dat zijn de belangrijkste punten van aandacht in de nieuwe concept Woonvisie van de gemeente Rotterdam die inmiddels is goedgekeurd. Over de definitieve versie valt in maart 2024 een besluit.

Verder wil de gemeente bestaande woningen verbeteren en verduurzamen en een meldpunt instellen voor ongewenst verhuurgedrag.

Dat moet ervoor zorgen dat de woningmarkt in Rotterdam de vraag van bewoners en woningzoekenden beantwoordt.

Prijzen stijgen

Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en de prijzen van woningen stijgen. De situatie op de Rotterdamse woningmarkt vraagt om een serieuze aanpak.

De vraag naar woningen in alle segmenten hoog. Er moeten vooral meer woningen komen in het middensegment. Niet alleen starters, maar ook doorstromers vanuit sociale huurwoningen zijn op zoek naar een woning in het middensegment.

Ook probeert de stad het aantal sociale woningen stabiel te houden. En daagt zij partijen in de stad uit om met innovatieve voorstellen te komen om bestaande woonruimte beter te benutten, zoals bijvoorbeeld optoppen: gebouw verhogen met één of meerdere bouwlagen.

Een deel van de Rotterdamse woningen heeft achterstallig onderhoud, slechte isolatie en funderingsproblemen. Samen met VvE’s en huiseigenaren wil Rotterdam deze bestaande woningen aanpakken, verduurzamen en toekomstbestendig maken.

Duurzaam

‘Verduurzamen is in deze tijd geen kwestie van luxe, maar broodnodig. Het is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee en het wooncomfort verbetert aanzienlijk’, aldus wethouder Chantal Zeegers. Rotterdam wil dit samen met andere partijen innovatief en gebiedsgericht aanpakken. Door VvE’s te stimuleren om bouwkundige achterstanden aan te pakken en om te verduurzamen. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente eigenaar-bewoners.

Inclusief

Rotterdam wil voldoende woningen in het sociale segment en die woningen ook eerlijk verdelen. En vindt het belangrijk dat mensen in een kwetsbare situatie goed worden opgevangen. De stad maakt zich hard voor een huurmarkt die toegankelijk, inclusief en eerlijk blijft. Zo is onder andere het woonplatform ‘Eerlijk te huur’ gestart waarbij kandidaten anoniem kunnen reageren op een huurwoning.

Streven is om tot de bouw van 3500-4000 woningen per jaar te komen door nieuwbouw en tijdelijke woningen. De nieuwbouw tot 2026 moet voor 55% betaalbaar zijn, dat wil zeggen 20% sociaal en 35% middensegment. Daarna mikt de gemeente op 65% betaalbaar.

Laatste nieuws

Evenementen