Rli: Overheid moet aanjager verduurzaming bedrijventerreinen zijn

Van de overheid wordt verwacht dat zij stappen neemt om verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren en desnoods wettelijk te verplichten.

Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’, dat op 31 oktober door demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst is genomen.

Duurzaam worden is voor bedrijven noodzakelijk om meerdere redenen, maar voor de activiteiten op bedrijventerreinen is het zelfs essentieel. Netcongestie leidt nu al tot problemen en dat wordt alleen maar erger. Bedrijven en bedrijventerreinen moeten op dat gebied grotere stappen zetten om stagnatie voor te zijn. Nederland telt maar liefst 3400 bedrijventerreinen en daar vindt 30% van alle bedrijvigheid plaats.

Voordelig

‘Bedrijven kunnen zelf opgewekte elektriciteit aan elkaar leveren en overschotten gezamenlijk opslaan om later te gebruiken,’ aldus het rapport. ‘Dat is voordelig voor bedrijven zelf, maar óók voor de samenleving: netcongestie wordt voorkomen en de energietransitie wordt versneld.’ De raad adviseert het Rijk voor de gezamenlijke opgaven doelen te stellen. Dat kan door een toekomstbeeld voor bedrijventerreinen te schetsen, voorzien van meetbare tussendoelen en termijnen om deze te bereiken.

Bedrijventerreinen kennen nauwelijks enige organisatie, dus daar is nog veel werk te verzetten. Het Rijk moet volgens het Rli met een juiste combinatie van zachte en harde middelen bedrijventerreinen in de goede richting duwen. Genoemd worden fiscale middelen, subsidies en op termijn de wettelijke verplichting tot samenwerking.