Provincie koopt grond nabij Wereld Erfgoed Kinderdijk

De provincie Zuid-Holland heeft onlangs ca 12,5 ha grond aangekocht van biologische boerderij en kaasmakerij Biokaas Kinderdijk in polder Blokweer te Alblasserdam. De gronden maken nu deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Boezems Kinderdijk’ en het Natuurnetwerk Nederland. 

De verkoop is een uitkomst voor Biokaas dat in financieel zwaar weer verkeerde. Het bedrijf ging in april 2023 als gevolg van de coronacrisis failliet maar besloot toch door te gaan.  'Deze aankoop maakt nieuwe natuur mogelijk, aldus Joost Rink, projectleider. 'Mede door de verkoop van de grond is het voor het bedrijf mogelijk om een doorstart te maken en om de boerderij en kaasmakerij in aangepaste vorm voort te zetten.' Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de provincie ca. 8 ton voor de grond betaalde. 

De percelen worden als natuur ingericht om zo het natuurgebied te versterken. In de toekomst zal de hele polder Blokweer natuur worden. De plannen hiervoor worden gemaakt door de provincie in overleg met Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, Natuur- en vogelwacht de Alblasserwaard, Waterschap Rivierenland, gemeente Alblasserdam en Staatsbosbeheer. Alle particuliere eigenaren in de polder zijn hierover benaderd en blijven ook in de toekomst betrokken.