Potentiële huizenkopers verwachten toename krapte woningmarkt

Tijdens de komende verkiezingen staat het oplossen van de woningcrisis hoog op de agenda van politieke partijen. Ondanks de voorgestelde maatregelen zijn de mensen die zich oriënteren op de woningkoopmarkt van mening, dat dit niet toereikend zal zijn om binnen afzienbare tijd de problemen op te lossen.

Ruim driekwart van de potentiële huizenkopers denkt niet dat de krapte op de woningmarkt in de komende kabinetsperiode gaat verminderen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder 475 Nederlanders die zich oriënteren op een eerste of volgende woning. Zo verwacht 77% dat de krapte op de woningmarkt verder zal toenemen en 70% dat de huizenprijzen voorlopig blijven stijgen vanwege de woningschaarste.

Belangrijk verkiezingsthema

De problemen op de woningmarkt zijn voor de Nederlandse kiezer één van de belangrijkste verkiezingsthema’s. Zo vinden ruim zeven op de tien potentiële huizenkopers dat de nieuwe regering vooral moet inzetten op het bouwen van betaalbare woningen in het middensegment, omdat nieuwbouw nu voor veel mensen onbetaalbaar is. Daarnaast zegt bijna twee derde dat het nieuwe kabinet alles op alles moet zetten om vooral starters en senioren uitzicht te bieden op een betaalbare en/of levensloopbestendige woning.

Het tekort aan betaalbare huizen is volgens de meeste potentiële huizenkopers onverminderd groot en de zoektocht naar een betaalbare woning duurt voor drie op de tien veel langer dan hen lief is. Een derde van de potentiële huizenkopers is tussen zes maanden en één jaar op zoek naar een woning. Voor ook bijna een derde duurt deze zoektocht zelfs langer dan één jaar. Daarnaast is er een grote groep die ervoor kiest de verhuisplannen voorlopig in de koelkast te zetten.

Nieuwbouw onbetaalbaar

Uit het onderzoek van De Hypotheker blijkt verder dat bijna driekwart van de huizenzoekers aangeeft dat er te weinig woningaanbod beschikbaar is in de prijsklasse van hun voorkeur. Bovendien zegt ruim de helft dat er te weinig huizen zijn die aan hun wensen voldoen. Een ruime meerderheid doet dan ook concessies aan hun woonwensen, bijvoorbeeld door buiten de regio van hun voorkeur te zoeken of door in te leveren op het uiterlijk en de indeling van een woning. Daarnaast is 39% bereid een woning te kopen met een lager energielabel dan gewenst en staat ruim een derde er voor open kleiner te gaan wonen dan zij aanvankelijk wilde. Dit komt mede door het tekort aan betaalbare nieuwbouwwoningen. Zo’n 80% geeft aan dat zulke woningen op dit moment voor hen onbetaalbaar zijn.

Meer regie nodig

Om de huidige impasse te doorbreken, moet het nieuwe kabinet de regie sterker naar zich toetrekken. Dit is volgens 68% cruciaal om de doorstroming op de huizenmarkt op gang te brengen, bijvoorbeeld door het ombouwen van kantoren en bedrijfspanden. Daarnaast willen ruim zes op de tien potentiële kopers dat de overheid extra maatregelen treft om beleggers van de woningmarkt te weren, bijvoorbeeld door een verruiming van de opkoopbescherming. Verder vinden ruim zes op de tien personen dat de overheid de vooruitzichten op een woning kan verbeteren door het verruimen van de financieringsmogelijkheden.