Potentie zorgvastgoed onbenut

Het beleggingsvolume van zorgvastgoed in Nederland ligt tot nu toe op € 575 mln, 7,8% hoger dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Volgens CBRE blijft de dynamiek van de zorgvastgoedmarkt achter op de potentie ervan, gezien de vergrijzing in de komende decennia. 

Uit onderzoek van CBRE Nederland blijkt dat er in verhouding tot de hoge investeringsbereidheid van beleggers weinig zorgvastgoed wordt verhandeld. Met name door gebrek aan aanbod bleef het investeringsvolume vorig jaar steken op € 850 mln. De jaren daarvoor was er sprake van een investeringsvolume van minimaal € 1 mrd.

Toch ziet CBRE vier belangrijke trends. De eerste trend is de groei van investeringen in kwalitatief goede nieuwbouwzorgwoningen. Op dit moment ligt het percentage investeringen in nieuwbouwzorgwoningen in 2022 op 41% van het totale volume. In 2021 was dit 12% van het beleggingsvolume. 

Lees ook: Zorgwoning kan nauwelijks meer uit voor corporaties

De tweede trend volgens het onderzoek van CBRE Nederland is dat er een einde komt aan de daling aanvangsrendementen op de zorgbeleggingsmarkt. Volgens het onderzoek zijn de netto aanvangsrendementen in relatief korte tijd met 10 tot 30 basispunten gestegen. Een verdere stijging van de aanvangsrendementen kan met name lastig zijn voor nieuwbouwprojecten. Ook zetten de stijgende bouwkosten de haalbaarheid onder druk. Nu in de huidige markt ook de opbrengstpotentie met 5% of meer terugvalt, kan dit consequenties hebben voor de haalbaarheid van zorgwoningprojecten, aldus CBRE. 

Daarnaast ziet CBRE dat een mogelijke regulering van huurwoningen kansen biedt voor meer zorgwoningen. Dit omdat zorgwoningen in een andere categorie vallen dan reguliere huurwoningen. Op het moment dat er sprake is van een zorgwoning volgens de definitie van het woningwaarderingsstelsel, neemt het aantal WWS-punten met 35% toe. Met meer punten kan een hogere huurprijs worden berekend. Daartegenover staat dat het aan aanvullende eisen moet voldoen.

Tot slot wordt duidelijk uit het onderzoek van CBRE dat het essentieel is dat er samengewerkt moet worden in de zorgbeleggingsmarkt. Waar van oudsher zorgwoningen hoofdzakelijk in bezit waren bij zorginstellingen en woningcorporaties, verkopen steeds meer zorginstellingen hun vastgoed aan beleggers om tot een goede samenwerking te komen. Dit jaar zorgde dit voor zo’n 40% van het investeringsvolume.

Gerelateerde artikelen: