Plannen voor woningen op ggz-locatie Apeldoorn worden concreet

De plannen voor woningen op het terrein van GGNet, aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, in Apeldoorn zijn een stuk concreter geworden. 

De ontwikkeling voor woningbouw op Landgoed de Wellen, de officiële naam van de GGNet-locatie, is weer een stap dichterbij gekomen. Onlangs tekenden wethouder Peter Messerschmidt en regiodirecteur Joost Mulder, namens BPD, de anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst worden de kaders voor verdere ontwikkeling van het gebied en de realisatie van de nieuwe huur- en koopwoningen vastgelegd. 

De nieuwe wijk komt op een deel van het GGNet-terrein, tussen de Terwoldseweg en de Deventerstraat. Behalve woonstraten komen er ook parkeerplaatsen en fiets- en looproutes. Het huidige recreatieve gebruik door Apeldoorners wordt als basisvoorwaarde meegenomen in het gebiedsplan.

BPD kocht het landgoed met de karakteristieke witte villa in mei 2022 aan. De nieuwe wijk bedient straks een mix aan doelgroepen, van jong tot oud en voor verschillende inkomensgroepen. Er moeten maximaal 300 woningen komen waarbij de gemeente een eis van 35% sociale huur- en koop hanteert. BPD heeft voor de locatie een veelzijdig woningbouwprogramma met zowel sociale huur, betaalbare en vrije sector koop samengesteld dat bestaat uit: Vrijstaande en geschakelde woningen, rijwoningen, apparementen, rug-aan-rug-woningen en levensloopbestendige woningen.

Hergebruik bestaande gebouwen

Ook de bestaande gebouwen op het terrein -de villa, werkplaats en boerderij- krijgen een nieuwe rol. Zo zijn er onder meer (zorg)woningen en daghoreca in voorzien. Voor het  hergebruik van de boerderij komt nog een separaat plan. 

De eerste delen van het 20 hectare grote gebied zijn in 2020 verkocht aan het COA. De levering aan BPD van het landgoed vindt eind 2024 plaats.  Start van de verkoop de woningen staat voor begin 2025 gepland. Naar verwachting zal de bouw dan eind 2025 aanvangen.

Het resterende deel van het terrein, dat uit ruim 7 hectare landbouwgrond bestaat, wordt op termijn ook verkocht.