PingProperties levert nieuwe locatie ROC Rijn IJssel op

PingProperties levert een nieuwe locatie voor ROC Rijn IJssel in Arnhem op. Op de Enka-campus zijn meerdere voormalige ROC Rijn IJssel-locaties samengevoegd.

PingProperties heeft een langjarige huurovereenkomst afgesloten met ROC Rijn IJsselvoor ruim 15.000 m² onderwijs- en kantoorruimte voor de centrale staf inclusief college van bestuur. De door ROC Rijn IJssel gehuurde ruimtes zijn duurzaam herontwikkeld tot onderwijsruimtes met energielabel A, waarbij het interieurconcept is toegespitst op het onderwijs van nu en de toekomst. In totaal biedt ROC Rijn IJssel onderwijs aan 3000 studenten en werken er 250 medewerkers op de Enka-campus. Het onderwijs omvat de clusters Creatieve Industrie, Techniek en ICT.

De realisatie van deze nieuwe ROC Rijn IJssel-locatie is onderdeel van een grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Arnhem, waarbij het voormalige monofunctionele AkzoNobel-terrein is herontwikkeld tot de Enka-campus, waar wonen, werken en onderwijs samenkomen. PingProperties is de drijver achter de Enka-campus en is hiervoor een samenwerking aangegaan met AkzoNobel, Teijin Aramid en ROC Rijn IJssel. Als onderdeel hiervan heeft PingProperties een oud, leegstaand laboratoriumgebouw duurzaam herontwikkeld tot internationaal hoofdkantoor van chemiegigant Teijin Aramid. Hiermee werd de ruimte in de Witte Villa vrijgemaakt voor de komst van ROC Rijn IJssel. Daarnaast heeft het ROC ook de onderste vier verdiepingen in de AkzoNobel-toren gehuurd en zijn er twee gebouwen op de Enka-campus verkocht aan ROC.

De Enka-campus is gelegen aan de Velperweg in Arnhem en beslaat 13,1 hectare met 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en 850 parkeerplaatsen. In 2017 verkocht PingProperties 5,0 hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. Door de komst van ROC Rijn IJssel is nu ook de functie onderwijs toegevoegd aan het gebied.