Pieter Omtzigt: ‘Tijd van vrijblijvende afspraken is voorbij’

Pieter Omtzigt legt de regie op de volkshuisvesting bij een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De minister krijgt een jaarlijkse taakstelling met betrekking tot het aantal te bouwen woningen. Het is vervolgens aan provincies om die woonopgave voor de regio daadwerkelijk waar te maken. Het Rijk maakt daarover niet-vrijblijvende afspraken met provincies en met gemeenten.

Omtzigt doet een zwaar beroep op woningcorporaties. In het dinsdag gepubliceerde verkiezingsprogramma Tijd voor herstel valt te lezen, dat zij de komende zeven jaar ten minste 350.000 nieuwe woningen moeten bouwen. Locaties die bestemd zijn voor sociale huurwoningen hebben altijd een sociale grondprijs. Eventueel wordt daar een subsidie voor verstrekt. En elke gemeente met relatief weinig sociale huur dient minimaal 30% van het nieuwbouwprogramma te reserveren voor sociale woningbouw.

Woningcorporaties krijgen van Nieuw Sociaal Contract (NSC) ook de ruimte om geborgd door het WSW lage middenhuurwoningen te bouwen. Omtzigt vindt het verder van het grootste belang dat marktpartijen in beweging komen om meer betaalbare koopwoningen en middenhuurwoningen te bouwen. “Wij gaan in gesprek met marktpartijen om versnelling van de bouw met inzet van hun expertise en kennis voor elkaar te krijgen”, aldus Omtzigt. Pensioenfondsen moet het volgens hem ook makkelijker worden gemaakt om langjarig in woningen te investeren.

Verder streeft Omtzigt naar verkorte bezwaarprocedures. De goedkeuring van bouwplannen door gemeenten wordt aan strikte termijnen gebonden en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep worden ingeperkt. Bovendien is NSC voorstander van een gemeentelijke heffing om grondspeculatie tegen te gaan, moet het makkelijker worden leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen en wil zijn partij het makkelijker maken woningen te splitsen.

img
Redacteur
Profiel