Oosterhoff breidt uit met drie nieuwe werkmaatschappijen

Ingenieursbureau Oosterhoff breidt haar ecosysteem uit met drie nieuwe werkmaatschappijen. L3Q (laboratoriumadvies), Urban Physics (gebiedsinrichting) en DataBuilt (gebouwprestaties) hebben zich in de afgelopen maanden bij Oosterhoff gevoegd.

Oosterhoff verbreedt én verdiept hiermee haar werkveld. Oosterhoff bestaat nu uit twaalf organisaties in de ingenieursbranche en ruim zeshonderd medewerkers. Urban Physics plaatst Oosterhoff nog duidelijker aan de start van bouwprojecten en levert totaaladvies voor een duurzame gebiedsinrichting. Waar Oosterhoff met DataBuilt juist weer langer betrokken blijft en een duidelijk standpunt inneemt dat gebouwen blijvend moeten uitblinken in prestaties. L3Q zorgt voor een verdiepingsslag in laboratoriuminrichtingen. Dankzij het ecosysteem levert Oosterhoff ook hier een totaaladvies.

LQ3

Meer over de toevoegingen aan ons ecosysteem: L3Q L3Q ontwerpt en adviseert op het gebied van laboratoriuminrichting. Met expertise, ervaring en kennis van regelgeving loopt ze voorop bij laboratoria, waarbij veiligheid, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Gebruikersinput speelt een belangrijke rol in het gefaseerde ontwerpproces. L3Q heeft een team van lab-adviseurs dat bestaat uit Kees-Jan Guijt, Raymond Verkade en Wilco Bouvrie. Vanaf 1 april 2023 is L3Q onderdeel van Oosterhoff, het is gevestigd in Delft.

Urban Physics

Urban Physics richt zich op de creatie van een gezond stadsmilieu. Architect en stedenbouwkundige Jo Coenen en Gerard Doos hebben deze organisatie samen in het leven geroepen. In Urban Physics voegt Jo Coenen zijn stedenbouwkundige activiteiten samen met de reeds ontwikkelde technische kennis. Nu zijn 45-jarige carrière een voorzichtig einde nadert, gaat zijn lang gekoesterde wens in vervulling: zijn inspanningen voor het gezonde stadsmilieu in handen leggen van een team van integraal opererende ingenieurs. Ingenieurs met uitgebreide ervaring in de structuuropgave van stad-land-gebouw in een infrastructurele context. Jo Coenen en Gerard Doos: oprichters van Urban Physics.

DataBuilt

DataBuilts dienstverlening draait om het optimaliseren van gebouwprestaties door middel van praktijkgerichte analyses. De aangeboden diensten garanderen niet alleen een vaste terugverdientijd en/of return on investment, maar waarborgen tevens een blijvend geoptimaliseerde werking van gebouwen over hun gehele levensduur. Dit betekent dat de cruciale prestatiekloof tussen ontwerp en exploitatie overbrugd wordt, zowel bij nieuwbouw- als verduurzamingstrajecten. Gebaseerd op echte gebouwdata bieden de DataBuilt-experts advies aan gebouweigenaren en -beheerders. Hierdoor worden de prestaties van gebouwen daadwerkelijk afgestemd op de verwachtingen die tijdens het ontwerpproces zijn vastgesteld. Directeur van DataBuilt is Loes Visser.