Nieuwbouwwijk De Maricken II in Wilnis een stap dichterbij

Gemeente De Ronde Venen en ontwikkelaars BPD Ontwikkeling en Blauwhoed ondertekenden op 13 november de anterieure overeenkomst. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet naar de realisatie van nieuwbouwwijk De Maricken II met 600 tot 650 woningen in Wilnis.

Na realisatie is 50% van de woningen bestemd voor het betaalbare segment, waarmee ingespeeld wordt op de huidige grote woningvraag. Het dorp Wilnis en het omliggende polderlandschap zijn belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van het gebied. Peter van Oeveren, regiodirecteur BPD: ‘Met de realisatie van deze kwalitatief hoogwaardige koop- en (sociale) huurwoningen voor onder meer starters, doorstromers, jonge gezinnen en senioren dragen we bij aan de opgave om betaalbaar en voor een brede doelgroep te bouwen.

Groenstroken die straten verbinden, wadi's en natuurvriendelijke speelzones. De Maricken II wordt een toekomstbestendige wijk waar klimaatadaptie, natuurinclusie en welzijn belangrijke pijlers zijn bij de inrichting van het gebied. Met groene openbare ruimte aan de voorzijde van de woningen kunnen buurtgenoten elkaar makkelijk ontmoeten. Sport en speelplekken krijgen een natuurlijk en informeel karakter.

Om te zorgen dat bewoners ook fysiek verbonden zijn met het omliggende landschap worden netwerken, zowel recreatief voor fietsers en voetgangers, als ecologisch, verbonden en versterkt. Hierdoor wordt De Maricken II geen op zichzelf staande wijk, maar een verrijking en aanvulling van het dorp Wilnis.