NEOO versterkt zich met Cyrille Duchateau

Per 1 mei 2020 heeft ir. Cyrille Duchateau (45) zich als partner aangesloten bij NEOO.

Duchateau is als bouwkundig ingenieur afgestudeerd aan de TU Delft. Sinds 1999 is hij actief in de bouw- en vastgoedwereld. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Ballast Nedam in Groot Brittannië waar hij veel ervaring heeft opgedaan met grote dbfmo-contracten in PPS/PFI samenwerkingen. Daarna is hij vijf jaar actief geweest in de Amsterdamse woningmarkt en heeft hij binnenstedelijke transformaties ontwikkeld.

Van 2005 tot 2016 heeft hij bij VolkerWessels gewerkt in de regio Utrecht-Amsterdam vanuit het regiokantoor in Maarssen. Sinds 2016 is Cyrille als zelfstandig ontwikkelaar actief onder de naam Property Engineering. De activiteiten van Property Engineering worden ondergebracht bij NEOO. Duchateau gaat zich bij NEOO richten op de acquisitie en commerciële/technische ontwikkeling van diverse ontwikkelingsprojecten.

NEOO focust primair op de (her)ontwikkeling van complexe en multifunctionele vastgoedprojecten, voor derden en voor eigen risico. Voorbeelden van die projecten in ontwikkeling en realisatie zijn de Beursgallerij in Rotterdam, Q-Residence in Amsterdam, het Centrumplan in Tilburg, Rotta Nova in Rotterdam, de Doorslagzone in Nieuwegein, de Koopgoot in Rotterdam en House Modernes in Utrecht.