Minder dan tienduizend woningen erbij door transformatie in 2022

In 2022 zijn er 9600 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels.

Daarmee ligt het aantal woningtransformaties sinds 2015 voor het eerst onder de tienduizend. Deze daling ontstaat door een sterke afname in het aantal transformaties uit kantoorpanden; het aantal woningtransformaties uit andere type niet-woningen neemt licht toe. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nieuwbouw

Het aantal woningen dat in 2022 uit transformatie van bestaande panden is ontstaan, vormt 10 procent van de toevoegingen aan de woningvoorraad. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad. In 2022 waren dat 74,6 duizend woningen.

Uit een eerste voorlopige schatting, aldus het CBS, zijn in het eerste halfjaar van 2023 ruim vijfduizend woningen ontstaan uit transformaties.