Martijn Nijland start Paris Proof Real Estate Finance

Martijn Nijland is per september 2023 gestart met zijn onderneming Paris Proof Real Estate Finance (PPREF).

PPREF is een Debt & Capital-adviseur die begeleidt bij financierings- en kapitaalbehoefte van vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Daarnaast kan PPREF (interim-)support bieden bij financieringsgerelateerde vraagstukken, zowel strategisch als ondersteunend.

Naast de begeleiding van funding richt PPREF zich op het adviseren over verduurzaming in relatie tot de vastgoedfinanciering. Als eerste thema spelen impact en ESG daar een steeds grotere rol. Daarnaast wordt verduurzaming steeds meer gelieerd aan het laten slagen van het klimaatakkoord van Parijs.

Partijen stellen zich in toenemende mate ten doel vastgoed en financiering aan te laten sluiten bij de stringentere doelstellingen op weg daarnaartoe (om zo ‘Paris Proof’ te zijn). PPREF geeft ondersteuning bij het beantwoorden van de steeds gedetailleerdere vragen van financiers bij beide thema’s en bij het voldoen aan de steeds verdergaande vereisten.

Voor de start van PPREF was Nijland MSc MRE MRICS partner bij Cushman & Wakefield binnen de Debt & Structured Finance afdeling. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor het opbouwen van de Real Estate Debt Advisory praktijk bij Deloitte. Eerder werkte hij 10 jaar bij ING Real Estate Finance, meest recent als Director Commercial Clients. Martijn Nijland is daarnaast sinds 2017 actief als docent bij de MREopleiding van de Amsterdam School of Real Estate.